Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2019.02.28. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerint

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
2.1. Előterjesztés a Sajószentpéter, Móra Ferenc út 42. 1/4. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés a Sajószentpéter, belterület 2547/11/A hrsz-ú lakóház (önálló építmény) megnevezésű ingatlanra vonatkozó nyilatkozattételre Dr. Faragó Péter
polgármester
2.3. Előterjesztés a Sajószentpéter, belterület 2547/12/A hrsz-ú lakóház (önálló építmény) megnevezésű ingatlanra vonatkozó nyilatkozattételre Dr. Faragó Péter
polgármester
2.4. Előterjesztés a Sajószentpéter Városi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőivel kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.5. Előterjesztés Sajószentpéter várossá nyilvánításának 30. évfordulója alkalmából „Emléklapok” adományozásáról szóló 43/2019. (II. 7.) határozat módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.6. Előterjesztés konyhai eszközök ingyenes használatba adására Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 5. számú módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Dr. Faragó Péter
6.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Városgondnokság üzemeltetésében lévő Fitt-liget parkjának karbantartásához szükséges fűnyíró traktor beszerzéséhez forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a Rákóczi Szövetség támogatási kérelmének elbírálására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért „Közhasznú Szervezet” támogatási kérelmének elbírálására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Beszámoló a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez a 2019. éves szolgáltatási terv jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár telephelye, a Lévay József Városi Könyvtár 2018. éves szakmai beszámolójának és a 2019. éves szakmai munkatervének elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés a Sajószentpéter 3209 helyrajzi számú földút karbantartásához tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés államháztartáson kívüli források átvételére Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés kérelem benyújtására a 2019. évben induló hosszabb időtartamú hagyományos közfoglalkoztatásra a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalban és a Sajószentpéteri Városgondnokságon Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés a Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesületbe történő belépésre Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai