Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2019.03.28. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerint

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
2.1. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth u. 183. 3/2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés a Sajószentpéter, Bercsényi u. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.3. Előterjesztés a Sajószentpéter, belterület 2547/33/A hrsz-ú lakóház (önálló építmény) megnevezésű ingatlanra vonatkozó nyilatkozattételre Dr. Faragó Péter
polgármester
2.4. Előterjesztés a Sajószentpéter, belterület 2547/37/A hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.5. Előterjesztés a Sajószentpéter, belterület 2547/12/A hrsz-ú lakóház (önálló építmény) megnevezésű ingatlanra vonatkozó nyilatkozattételre Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2017. (III.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés Sajószentpéter Város Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról szóló monitoring jelentés elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés a Sajószentpéter és Berente területén tervezett üzemanyag-töltő állomás és autómosó építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Tájékoztató a 2018. évben megvalósult START közfoglalkoztatási programokról Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Tájékoztató az ÉRV Zrt. 2018. évben végzett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési és ártalmatlanítási tevékenységéről Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a Sajószentpéter Ibolya telepi szennyvízvezeték rekonstrukciójához tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a „Generációk kertje” – szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Sajószentpéteren című projekt keretében vásárolt gépjármű üzembentartójának kijelölésére Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai