Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2019.04.25. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerint

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
2.1. Előterjesztés a 2019. évi „Sajószentpéter Város kitüntető díjak” adományozására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés a Sajószentpéter, belterület 5022 hrsz-ú lakóház, udvar megnevezésű ingatlanra vonatkozó nyilatkozattételre Dr. Faragó Péter
polgármester
2.3. Tájékoztató a Sajószentpéter, Bükkalja u. 2. I. lh. fsz. 2. szám alatti ingatlannal kapcsolatos intézkedésről Dr. Faragó Péter
polgármester
2.4. Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére Dr. Faragó Péter
polgármester
2.5. Előterjesztés kormányzati támogatás iránti kérelem benyújtására az ibolya-telepi szennyvízhálózat rekonstrukciójához Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 19/2015. (VIII.28.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat I. féléves munkatervének módosítására Dr. Faragó Péter
5.0. Előterjesztés a 80/2019. (IV.8.) és a 81/2019. (IV.8.) határozatok felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról szóló 16/2018.(II.22.) határozat módosítására Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző
7.0. Előterjesztés a 2019. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés feltételeinek meghatározására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a Sajószentpéter 441/1 hrsz-ú ingatlanon lévő Fitt-Liget Sport és Szabadidőközpontban terasz árnyékoló építéséhez forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a 103/2017. (V.25.) számú határozat visszavonására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés személygépkocsik értékesítésére Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a FREEDANCE-2008 Társastánc Sportegyesület támogatási kérelmének elbírálására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Beszámoló a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Beszámoló a 2019. év I. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Tájékoztató a lejárt szállítói állományról Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására irányuló pályázati felhívás elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés támogatási kérelem jóváhagyására a PÁTRIA Sajószentpéter Helyi Közösség pályázati felhívására Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai