Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2019.05.23. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerint

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Kirendeltségének 2018. évi tevékenységéről Dr. Faragó Péter
polgármester
2.0. Előterjesztés Sajószentpéter város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2018. évi beszámoló elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2018. évi beszámoló elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület 2018. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Tájékoztató a két ülés tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Beszámoló Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi maradványának felosztására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a 2018. évről szóló éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a Sajó Televízió Nonprofit Kft. 2018. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, független könyvvizsgálói jelentés és a 2019. évi üzleti terv elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2018. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, független könyvvizsgálói jelentés és a 2019. évi üzleti terv elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési eljárásai statisztikai összegezésének elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés a 2019/2020-as nevelési év indításához kapcsolódó döntésekre a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában Dr. Faragó Péter
15.0. Előterjesztés a 2019. évi szennyvízrendszer használati díj felhasználásáról szóló megállapodás jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény 2018. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Gyöngyszem Mazsorett Csoport támogatási kérelmének elbírálására Dr. Faragó Péter
polgármester
18.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatási kérelmének elbírálására Dr. Faragó Péter
polgármester
19.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület fejlesztési programjának megvalósításához tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
20.0. Előterjesztés pályázat benyújtására az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázati felhívásra Dr. Faragó Péter
polgármester
21.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Lévay József Városi Könyvtár épületének beltéri karbantartási munkáihoz forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
22.1. Előterjesztés a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság kapitányságvezetője kinevezése véleményezésére Dr. Faragó Péter
polgármester
22.2. Előterjesztés a Sajószentpéter, Hunyadi út 2. szám alatti ingatlan használatba adására Dr. Faragó Péter
polgármester
22.3. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth L. út 155. 1. ajtó alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
22.4. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth út 155. 2. ajtó alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
22.5. Előterjesztés a Sajószentpéter, 1770 hrsz-ú és 1771 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
22.6. Előterjesztés a Sajószentpéter, Zrínyi u. 3. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
23.0. Tájékoztató államháztartáson kívüli források átvételéről Dr. Faragó Péter
polgármester
24.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár által benyújtott, TOP-7.1.1-16-H-100-3 kódszámú Közösségi rendezvények támogatása Sajószentpéteren című pályázatok megvalósításához saját forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
25.0. Előterjesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kazincbarcikai Tagintézménye Sajószentpéteri Telephelyének elhelyezésére Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai