Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2019.06.20. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerint

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
2.1. Előterjesztés a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Sajószentpéteri Rendőrőrs őrsparancsnoka kinevezése véleményezésére Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés a Sajószentpéter Városi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérlőivel kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.3. Előterjesztés a Sajószentpéter, Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalban a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi II. féléves munkatervére Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés Sajószentpéter Város településrendezési eszközeinek módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés Sajószentpéter város közvilágítási hálózatának és berendezéseinek üzemeltetésére és karbantartására megkötött szerződés megszüntetésére Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, István király u. 24. sz. alatti 1445 helyrajzi számú ingatlan gázellátását biztosító gázleágazó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Bajcsy- Zsilinszky utca 7. sz. alatti 2536 helyrajzi számú ingatlan gázellátását biztosító gázleágazó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés multifunkciós közlekedési jelzőtábla készlet ingyenes használatba adására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Beszámoló a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Beszámoló az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsban végzett munkáról Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Beszámoló a Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2018. évben végzett munkájáról Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Tájékoztató a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 2018/2019. nevelési évének értékeléséről Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés a Sajó Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai