Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2019.08.29. 9.00
ülés helye:
ülés típusa: munkaterv szerint

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
2.1. Előterjesztés a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés a Sajószentpéter Városi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőivel kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.3. Előterjesztés a Sajószentpéter, Újbánya telep 8/2. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakással kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.4. Előterjesztés a Sajószentpéter, belterület 2080/A hrsz-ú lakóház megnevezésű ingatlanra vonatkozó nyilatkozattételre Dr. Faragó Péter
polgármester
2.5. Előterjesztés a Sajószentpéter, 1817/2 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.6. Előterjesztés a Sajószentpéter, belterület 2703 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanra vonatkozó nyilatkozattételre Dr. Faragó Péter
polgármester
2.7. Előterjesztés a Sajószentpéter, belterület 2356 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannal kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés a zöldterületek fejlesztéséhez és hulladékgyűjtők beszerzéséhez forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a 2019. évi rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a Sajószentpéter Móra Ferenc utcai lakótelepen GPON optikai kábeles hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés 2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénybevételére Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Beszámoló a 2019. év II. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Tájékoztató Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának I. félévi teljesüléséről Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásával kapcsolatos rendezvények megtartásához önkormányzati intézmény helyiségeinek igénybevételére Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző
13.0. Előterjesztés a víziközmű-rendszer tizenöt éves gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés Sajószentpéter Város településrendezési eszközök M-3 jelű, M-2 területre vonatkozó módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai