Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2019.09.26. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerint

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
2.1. Előterjesztés a Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 50. fsz. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés a Sajószentpéter, Péch Antal u. 1. I. lh. 1/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.3. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth u. 183. 3/1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.4. Előterjesztés a Sajószentpéter, Bányász u. 6. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiséggel kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.5. Előterjesztés a 186/2019. (VIII. 29.) határozat módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés az étkezési nyersanyagnormák és az eladási árak felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásáról szóló 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés a 2019/2020. tanév évközi – őszi, téli, tavaszi – szünidei gyermekétkeztetésének megszervezésére Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés Sajószentpéter Város településrendezési eszközök M-3 /M-1 jelű módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés Sajószentpéter Város településrendezési eszközeinek a 0166/74, 0166/75, 0166/90 és 0166/91 hrsz-ú ingatlanokat érintő módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésére Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a Környezetvédelmi Program éves felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés államháztartáson kívüli forrás átvételére Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelmének elbírálására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázaton való részvételéhez hozzájárulásra a „járási, megyei, országos és nemzetközi hatáskörű közművelődési és közösségi események, rendezvények, valamint szakmai konferenciák megrendezése” pályázati kiírásra Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Beszámoló Sajószentpéter Városi Önkormányzat 5 éves munkájáról Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Beszámoló a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014-2019. évben végzett munkájáról Dr. Takács András
Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
16.0. Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2014-2019. évben végzett munkájáról Kocsi Tibor
Pénzügyi Bizottság elnöke
17.0. Beszámoló a Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság 2014-2019. évben végzett munkájáról Balla Albert
Szociális, Kultruálsi, Sport és Köznevelési Bizottság elnöke
18.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, belterület 2356 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai