Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2021.07.08. 17.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. emeleti tanácskozó terem
ülés típusa: közmeghallgatás

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Sajószentpéter Város Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választások eredményéről Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző
2.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2017. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés Szavazatszámláló Bizottság megválasztására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.1. Előterjesztés alpolgármester megválasztására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.2. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés a polgármester illetményének megállapítására Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző
6.0. Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 18/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés önkormányzati társulások társulási tanácsaiba tagok delegálására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2017. (V. 2.) önkormányzati rendelet 1-4. függelékének módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők jogairól és kötelezettségeiről, az összeférhetetlenségi és méltatlansági szabályokról, továbbá a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai