Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2019.11.21. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerint

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
2.1. Előterjesztés a Sajószentpéter, Sport u. 9. 2/1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés a Sajószentpéter, Tárna u. 9. II. lh. 2/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.3. Előterjesztés a Sajószentpéter, Újbánya telep 10/4. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.4. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth út 177. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti jogviszony folytatására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.5. Előterjesztés a Sajószentpéter, Petőfi Sándor utca 4-6-8. számú társasházzal kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.6. Előterjesztés a Sajószentpéter benzinkút és a József Attila utca feletti terület csapadékvíz-elvezető rendszerének felülvizsgálatához és annak átalakításának tervezéséhez forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Beszámoló Sajószentpéter Városi Önkormányzat adórendeleteinek végrehajtásáról Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző
4.0. Előterjesztés a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző
5.0. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletéről szóló 12/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet módosítására és a Sajószentpéter, Petőfi u. 4. fsz. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző
7.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a települési nemzetiségi önkormányzatok között fennálló együttműködési megállapodások felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a köztemetési szolgáltatásra vonatkozó megállapodás megkötésére Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés Sajószentpéter Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának Intézkedési Tervében foglaltakról szóló 2019. évi beszámoló elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola Intézményi Tanácsába tag delegálására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a polgármester 2019. évi időarányos szabadságának ütemezésére Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Tájékoztató Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának I-III. negyedéves teljesüléséről Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásával és az országgyűlési képviselők választásával kapcsolatos rendezvények megtartásához önkormányzati intézmény helyiségeinek igénybevételére Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző
15.0. Előterjesztés a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00154 azonosító számú Játszótér kialakítása a Semmelweis- parkban című pályázat megvalósításához saját forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Mátyás u. 1. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Előterjesztés a központi háziorvosi ügyelet működtetését érintő döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai