Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2020.01.30. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerint

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztatás a Sajószentpéter 05. számú egyéni választókerületében 2020. január 19. napján megtartott időközi önkormányzati képviselő választásról és a képviselő eskütétele Dr. Faragó Péter
polgármester
2.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
3.1. Előterjesztés a Sajószentpéter, Újbánya telep 10/4. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakással kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 19/2016. (IX. 5.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat adósságszolgálata és a saját bevételeinek három éves alakulásának bemutatására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletére Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés az Ibolya-telepi szennyvízhálózat rekonstrukciójához forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a települési nemzetiségi önkormányzatok közötti közigazgatási szerződések elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés az óvodai általános beiratkozás időpontjának, az óvoda 2020. évi nyári zárva tartási rendjének meghatározására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda pályázaton való részvételéhez történő hozzájárulásra Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a „Játszi-foci” mozgalomban résztvevők részére tornaterem és öltöző használatának engedélyezésére a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár Szepesi Gusztáv Városi Stadionban Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés a Rákóczi Szövetség támogatási kérelmének elbírálására Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatási kérelmének elbírálására Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés a Sajószentpéter belterület 958 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adására Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Madách Imre utca 32. szám alatti 1226 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett építési tilalom megszüntetésére Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Beszámoló a 2019. év III. és IV. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
18.0. Tájékoztató a 65 év feletti személyek részére 2019. december hónapban megállapított időskorúak támogatásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
19.0. Előterjesztés a Sajógyöngye Népdalkör támogatási kérelmének elbírálására Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai