Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2020.02.27. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerint

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
2.1. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat által alapított kitüntető díjakat elbíráló szakmai kuratórium tagjainak delegálására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth út 39. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti jogviszony folytatására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.3. Előterjesztés a Sajószentpéter, Bányász u. 2. I. lh. 1/4. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.4. Előterjesztés első lakáshoz jutók kamatmentes kölcsönének hátralékaival kapcsolatos kérelmek elbírálása Dr. Faragó Péter
polgármester
2.5. Előterjesztés személygépkocsi értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2017. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosítására és a Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság tagjainak megválasztására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés a 2020. évi cafetéria-juttatás keretösszegének felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár telephelyén, a Lévay József Városi Könyvtárban alkalmazott szolgáltatási díjak elfogadására, valamint az intézmény helyiségeinek bérbeadására vonatkozó díjak felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár telephelye, a Lévay József Városi Könyvtár 2019. évi szakmai beszámolójának és a 2020. évi szakmai munkatervének elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez a 2020. évi szolgáltatási terv jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a GLASS PARK használatához kapcsolódó regisztrációra és bérleti díjakra Pasiczki Csaba Pál
alpolgármester
10.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, külterület 081/207 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannal kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés Sajószentpéter teljes belterületének GPON optikai kábeles hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Beszámoló a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző
14.0. Előterjesztés a kitüntető díjak alapításáról, valamint adományozásának szabályozásáról szóló 10/2008. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai