Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2020.08.27. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerint

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
2.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.3.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés a helyi építményadóról szóló 17/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés a helyi környezet védelméről, az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról szóló 11/2015. (VI. 22.) önkormányzati rendelet és a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 19/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat vagyongazdálkodási koncepciójának, közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés pályázat benyújtására a 2020. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés Sajószentpéter Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés zöldterületek fejlesztéséhez forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására irányuló pályázati felhívás elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda „Zöld Óvoda” pályázaton való részvételéhez hozzájárulásra Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a megszűnt Sajó Közalapítvány vagyonának felhasználására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a víziközmű-rendszer tizenöt éves gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Tájékoztató Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának I. féléves teljesüléséről Dr. Faragó Péter
polgármester
14.1. Előterjesztés Operatív Városfejlesztési Koncepció készítéséhez forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
14.2. Előterjesztés a Sajószentpéter, Sport u. 11. III/2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás gázfűtésének kialakításához forrás biztosítására (A napirend visszavonásra került.) Dr. Faragó Péter
polgármester
14.3. Előterjesztés a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió által működtetendő Új Esély Központtal kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
14.4. Előterjesztés a Sajószentpéter, Harica u. 1/A. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződéssel kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
14.5. Előterjesztés a Sajószentpéter, Somogyi B. u. 9/A. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlannal kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
14.6 Előterjesztés a Sajószentpéter, belterület 1495/1 hrsz-ú és a belterület 1495/6 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés a Sport utcai játszótér létesítésére és a létesítéshez szükséges forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés az Ady Endre utca 2. szám előtti közkút megszüntetésére Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázaton való részvételéhez hozzájárulásra a „népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására” pályázati kiírásra Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai