Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2020.09.24. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerint

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
2.1. Előterjesztés a Sajószentpéter, Móra F. u. 40. 1/4. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Tájékoztató a Sajószentpéter, Harica u. 1/A. szám alatti ingatlannal kapcsolatos kötelezettség teljesítéséről Dr. Faragó Péter
polgármester
2.3. Előterjesztés a „Helyi gazdaságfejlesztés" pályázat megvalósításához szükséges ingatlan adásvételi előszerződés módosításának jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.4. Előterjesztés a Városi piac kialakítása Sajószentpéteren című pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.5. Előterjesztés a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió és Sajószentpéter Városi Önkormányzat közötti ellátási szerződés jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.6. Előterjesztés a Sajószentpéter 081/270 helyrajzi számú külterületi ingatlan megvételére Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletéről szóló 12/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2017. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 24/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a 2020/2021. tanév évközi – őszi, téli - szünidei gyermekétkeztetésének megszervezésére Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésére Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés államháztartáson kívüli forrás átvételére Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Baross Gábor utca 26. szám alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kinizsi utca 5101 helyrajzi szám alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a hosszabb időtartamú hagyományos közfoglalkoztatási kérelem jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés a Z-36 Postagalambsport Egyesület elhelyezésére Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Tájékoztató a Környezetvédelmi Programban meghatározott célok megvalósítása érdekében a 2019. évben megtett intézkedésekről Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Tájékoztatás kérelem benyújtásáról az „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt program keretében a Sajószentpéteri Városgondnokságon Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázaton való részvételéhez hozzájárulásra a „Járási, megyei, országos, és nemzetközi hatókörű közművelődési és közösségi események, rendezvények valamint szakmai konferenciák megrendezése” pályázati kiírásra Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai