Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2020.10.29. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerint

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
2.1. Előterjesztés a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény intézményvezetői (magasabb vezető) megbízására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés a Sajószentpéter, Péch A. u. 12. I. lh. 3/4. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.3. Előterjesztés a Sajószentpéter, Petőfi u. 4. 3/1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.4. Előterjesztés a Sajószentpéter, belterület 823/3/A/26 hrsz-ú lakóház megnevezésű ingatlanra vonatkozó nyilatkozattételre Dr. Faragó Péter
polgármester
2.5. Előterjesztés a Sajószentpéter, Sport u.11. 1/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.6. Tájékoztató a piac területén megvalósítandó elektromos töltőállomás kialakításáról Dr. Faragó Péter
polgármester
2.7. Előterjesztés társasházi lakás rendeltetésének megváltoztatására vonatkozó településképi bejelentési eljárásban hozott polgármesteri határozat elleni fellebbezés elbírálására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.8. Előterjesztés a Sajószentpéter, Harica u. 1/A. sz. alatti ingatlanra vonatkozó döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés az étkezési nyersanyagnormák és az eladási árak felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásáról szóló 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés kérelem benyújtására a 2020. november hónapban induló hosszabb időtartamú hagyományos közfoglalkoztatásra a Sajószentpéteri Városgondnokságon Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár működéséről 2020. év november, december hónapjaiban Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a Sport utca forgalmi rendjének megváltoztatására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés társasházi hulladékgyűjtő edényzetek elhelyezéséhez szükséges területek kialakításához forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés lakossági használt sütőolaj begyűjtési pont létesítésére Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kodály Zoltán utcában vízvezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Tárna utca 14. szám alatti 823/4 helyrajzi számú területen védőtető építéséhez kapcsolódó tulajdonosi döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés az önkormányzati pince és présház üzemeltetőjének kijelölésére Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Beszámoló a 2020. év II-III. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Tájékoztató államháztartáson kívüli források átvételéről Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, belterület 833/15 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannal kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés pályázat benyújtására az illegális hulladéklerakók felszámolása című felhívásra Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai