Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2022.01.27. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. emeleti tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerint

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
2.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat adósságszolgálata és a saját bevételeinek három éves alakulásának bemutatására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 20/2020. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés a Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság elnökének megválasztására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat által alapított kitüntető díjakat elbíráló szakmai kuratórium tagjainak delegálásáról szóló 32/2020. (II. 27.) határozat módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 8. számú módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés Sajószentpéter Város Településrendezési Eszközeinek a 2952/1-27, 055/13, 083/3 és 083/4 hrsz-ú ingatlanokat érintő módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetési eljárás lezárására és a környezeti vizsgálatra Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés pályázat benyújtására a 2022. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés az óvodai általános beiratkozás időpontjának, az óvoda 2022. évi nyári zárva tartási rendjének meghatározására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a 260. számú főút Sajószentpéter-Berente elkerülő szakaszának megvalósításával összefüggő ingatlan megvásárlására vonatkozó vételi ajánlat elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 181. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés Z-36 Postagalambsport Egyesület támogatási kérelmének elbírálására Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 196. szám alatti 517 helyrajzi számú ingatlan villamosenergia ellátását szolgáló csatlakozó földkábel létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Margit kapu 4. szám alatti 171/2 helyrajzi számú ingatlan villamosenergia-ellátását szolgáló légvezetékes hálózat létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Beszámoló a 2021. év IV. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
18.0. Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2021. évi ellenőrzéséről Dr. Faragó Péter
polgármester
19.0. Tájékoztató a 65 év feletti személyek részére 2021. évben megállapított időskorúak támogatásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
20.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázaton való részvételéhez hozzájárulásra a „járási, megyei, országos és nemzetközi hatókörű, kulturális értékeket, hagyományokat bemutató közösségi események, rendezvények, valamint szakmai konferenciák megrendezése” pályázati kiírásra Dr. Faragó Péter
polgármester
21.0. Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt felhívásra pályázat benyújtására Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai

Hirdetmények


Önkormányzati hírek


Pályázatok