Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2022.02.24. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. emeleti tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerint

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
2.1. Előterjesztés a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Sajószentpéteri Rendőrőrs őrsparancsnoka kinevezésének véleményezéséről Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés első lakáshoz jutó kamatmentes kölcsönének hátralékával kapcsolatos kérelem elbírálására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.3. Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztására Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2017. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés az intézményi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a Melinda utca forgalmi rendjének megváltoztatására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a Sajószentpéter 143 hrsz-ú ingatlanon, a ravatalozó előtti parkoló megfigyelését biztosító kamerarendszer kiépítésére Kovács Mihály
önkormányzati képviselő
10.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Harica u. 8. 3. lh.1/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a FREEDANCE-2008 Társastánc Sportegyesület támogatási kérelmének elbírálására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a Sajógyöngye Népdalkör támogatási kérelmének elbírálására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár igazgatói (intézményvezetői) munkakör betöltésére irányuló pályázati felhívás elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez a 2022. évi szolgáltatási terv jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár telephelye, a Lévay József Városi Könyvtár 2021. évi szakmai beszámolójának és a 2022. évi szakmai munkatervének elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Beszámoló a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Előterjesztés a Petőfi Sándor Művelődési Ház nevének megváltoztatására Nagy Imre
önkormányzati képviselő
18.0. Előterjesztés a TOP_Plusz-1.2.3-21 kódszámú Belterületi utak fejlesztése című felhívás keretében benyújtandó támogatási kérelem jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
19.0. Előterjesztés a TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése című felhívás keretében benyújtandó támogatási kérelem jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
20.0. Előterjesztés kérelem benyújtására a 2022. március 1-től induló hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalban és a Sajószentpéteri Városgondnokságon Dr. Faragó Péter
polgármester
21.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület támogatási kérelmének jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
22.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Sport u. 32/2. szám alatti, 930/1 hrsz-ú ingatlanon műfüves pálya építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai

Hirdetmények


Önkormányzati hírek


Pályázatok