Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2022.03.24. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. emeleti tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerint

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
2.1. Előterjesztés a Sajószentpéter, Bányász u. 2. II. lh. 3/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés a Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 40. 3/7. szám alatti ingatlanra vonatkozó hátralékkal kapcsolatos kérelemre Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés Sajószentpéter Város Településrendezési Eszközeinek az M-7 jelű módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző
5.0. Előterjesztés Sajószentpéter Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020. végrehajtásáról szóló monitoring jelentés elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés az Energiamegtakarítási Intézkedési Terv jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2017. (III. 27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a Sajószentpéter belterület 2149 és 2548/17 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, belterület 5012 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó nyilatkozattételre Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, külterület 0166/65 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannal kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a 2022. évi szennyvízközmű használati díj felhasználásáról szóló megállapodás jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés csomagautomata kihelyezéséhez szükséges terület kijelölésére Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés a közmeghallgatással kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés a Sajószentpéter belterületén közvilágítás bővítéséhez szükséges forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Beszámoló a Sajószentpéteri Városgondnokság 2021. évi tevékenységéről Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Tájékoztató a 2021. évben megvalósult START közfoglalkoztatási programokról Dr. Faragó Péter
polgármester
18.0. Tájékoztató az ÉRV Zrt. 2021. évben végzett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési és ártalmatlanítási tevékenységéről Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai

Hirdetmények


Önkormányzati hírek


Pályázatok