Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2022.04.28. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. emeleti tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerint

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
2.1. Előterjesztés a 2022. évi „Sajószentpéter Város kitüntető díjak és elismerések” adományozására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár igazgatójának (intézményvezetőjének) megbízására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.3. Előterjesztés a Sajószentpéter, Móra F. utca 42. 1/4. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés utcai ülőpadok beszerzésére Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés a 2021. évről szóló éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző
5.0. Beszámoló Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2021. évi maradványának felosztására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselő időközi választása feladatainak ellátásához forrás biztosítására Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző
8.0. Előterjesztés 2022. évi járda felújításokra vonatkozó döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés Sajószentpéter Város Településrendezési Eszközeinek a 0166/90 helyrajzi számú „Egyéb ipari területet” érintő grafikai hibajavítás partnerségi egyeztetési eljárás lezárására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, belterület 2930 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannal kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, belterület 440/23 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannal kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Sport u. 5. 3/2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Bükkalja u. 1. II. lh. 2/1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés a Hegyalja utca forgalmi rendjének megváltoztatására Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés a Melinda utca forgalmi rendjének megváltoztatására Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés Orosz Zoltán István támogatási kérelmének elbírálására Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Beszámoló a 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
18.0. Beszámoló a 2022. év I. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
19.0. Tájékoztató a lejárt szállítói állományról Dr. Faragó Péter
polgármester
20.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Baross Gábor utca 4. szám alatti 2952/2 helyrajzi számú ingatlan villamosenergia-ellátását szolgáló csatlakozó földkábel létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
21.0. Előterjesztés a 2022. évi Városi Gyermeknap Glass Parkban történő megrendezésével kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
22.0. Előterjesztés a Sajószentpéter 1494 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlannal kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
23.0. Előterjesztés a közterületi hulladékgyűjtő edényzetek kihelyezésére Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai

Hirdetmények


Önkormányzati hírek


Pályázatok