Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2022.05.19. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. emeleti tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerint

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2021. évi tevékenységéről Dr. Faragó Péter
polgármester
2.0. Előterjesztés Sajószentpéter város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2021. évi beszámoló elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2021. évi beszámoló elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.1. Jegyzői tájékoztató Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző
6.0. Előterjesztés a belterület védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejlesztéséhez kapcsolódó többlet forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I.31.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a Sajó Televízió Nonprofit Kft. 2021. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés és a 2022. évi üzleti terv elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2021. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés és a 2022. évi üzleti terv elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár alapító okiratának módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a 2022/2023-as nevelési év indításához kapcsolódó döntésekre a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés a Tárna utca forgalmi rendjének megváltoztatására Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés a TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című felhívás keretében benyújtandó támogatási kérelem jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés a TOP_Plusz-3.3.1-21 kódszámú „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című felhívás keretében benyújtandó támogatási kérelem jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 179. 3/2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatására Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Előterjesztés kémiai szúnyoggyérítéshez forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
18.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázaton való részvételéhez hozzájárulásra a „népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására” pályázati kiírásra Dr. Faragó Péter
polgármester
19.0. Tájékoztató a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény 2021. évi szakmai munkájáról szóló beszámolóról Dr. Faragó Péter
polgármester
20.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
21.0. Előterjesztés Sajószentpéter Város Településrendezési Eszközeinek az M-8 jelű módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
22.0. Előterjesztés a Kökény utca forgalmi rendjének megváltoztatására Dr. Faragó Péter
polgármester
23.0. Előterjesztés a Sajószentpéter Ibolya telepen és a Kökény utcában útfelújítási és járdafelújítási munkák végzéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
24.0. Előterjesztés az EFOP-2.2.19-17-2017-00052 azonosító számú „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézményben” című projekt megvalósítására Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai

Hirdetmények


Önkormányzati hírek


Pályázatok