Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2022.06.23. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. emeleti tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerint

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
2.1. Előterjesztés a Sajószentpéter, Tárna utca 13. II. lh. 2/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Tájékoztató a villamos energia beszerzésének egyetemes szolgáltatás keretében történő megszüntetéséről Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző
3.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalban a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés Sajószentpéter Város településrendezési eszközeinek a Sajószentpéter-Sajókeresztúr közötti településeket összekötő kerékpárút térségét érintő módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Zrínyi u. 3. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannal kapcsolatos 134/2019. (V. 23.) határozat módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés a Sajószentpéter külterület 085/13 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Sport u. 9. 2/2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című felhívás keretében benyújtandó támogatási kérelem jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 181. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a 260. sz. Sajószentpéter-Berente elkerülő főút megvalósításával kapcsolatos tulajdonosi és kezelői lehatárolási terv jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés Sajószentpéter belterületén közkifolyó megszüntetéséhez forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Váci Mihály u. 15. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kazinczy Ferenc u. 24. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Baross Gábor u. 4. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Thököly Imre u. 13. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Margit kapu 151/11 helyrajzi szám alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Előterjesztés a Sajószentpéter 0166/75 helyrajzi számú ingatlan villamosenergia-ellátásához tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
18.0. Előterjesztés Sajószentpéter Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának Intézkedési Tervében foglaltakról szóló 2022. évi beszámoló elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
19.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi II. féléves munkatervére Dr. Faragó Péter
polgármester
20.0. Beszámoló a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában és a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról Dr. Faragó Péter
polgármester
21.0. Tájékoztató a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 2021/2022. nevelési évének értékeléséről Dr. Faragó Péter
polgármester
22.0. Előterjesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógia Szakszolgálat Kazincbarcikai Tagintézménye Sajószentpéteri Telephelyének elhelyezésével kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
23.0. Előterjesztés közfoglalkoztatással kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai

Hirdetmények


Önkormányzati hírek


Pályázatok