Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2022.08.25. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. emeleti tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerint

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
2.1. Előterjesztés beruházásokhoz többletforrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Tájékoztató az ÉRV Zrt. által üzemeltetett városi szennyvízhálózat állapotáról és a rendszerhasználati díjról Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I.31.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2017. (III. 27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés Sajószentpéter Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés a víziközmű-rendszer tizenöt éves gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Dózsa György u. 23. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kazinczy Ferenc u. 2. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kazinczy Ferenc u. 9. sz., 11. sz. és 20. sz. alatti ingatlanok gázellátását szolgáló elosztó gázvezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Tompa Mihály u. 11. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Tompa Mihály u. 15. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a Hazafias utca forgalmi rendjének megváltoztatására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés az Ibolya telep forgalmi rendjének megváltoztatására Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés a Táncsics Mihály utca forgalmi rendjével kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés a Polgárok Sajószentpéterért Egyesület megnevezésében Sajószentpéter városnév használatához történő hozzájárulásra Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, belterület 1988/A hrsz-ú lakóház (önálló építmény) megnevezésű ingatlanra vonatkozó nyilatkozattételre Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Péch Antal u. 1. 2. lh. 3/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatására Dr. Faragó Péter
polgármester
18.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 50. fsz. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatására Dr. Faragó Péter
polgármester
19.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Tárna utca 9. II. lh. 2/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
20.0. Előterjesztés Sajószentpéter Város Településrendezési Eszközeinek a Sajószentpéter-Sajókeresztúr közötti településeket összekötő kerékpárút Sajószentpéter területét érintő módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetési eljárás lezárására és a környezeti vizsgálatra Dr. Faragó Péter
polgármester
21.0. Előterjesztés Sajószentpéter Város Településrendezési Eszközeinek az 1753, 1728/24-28, 1728/42 és 1752 helyrajzi számú ingatlanokat és környezetüket érintő módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetési eljárás lezárására és a környezeti vizsgálatra Dr. Faragó Péter
polgármester
22.0. Előterjesztés a Pécsi Sándor Művelődési Ház tetőfedésének felújításához forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
23.0. Beszámoló a 2022. év II. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
24.0. Tájékoztató Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának I. félévi teljesüléséről Dr. Faragó Péter
polgármester
25.0. Tájékoztató az Állami Számvevőszék Sajószentpéteri Városgondnokság 2019. évre vonatkozó működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről Dr. Faragó Péter
polgármester
26.0. Előterjesztés a hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok alakulásáról 2022. szeptember 1. napjától a Sajószentpéteri Városgondnokságon Dr. Faragó Péter
polgármester
27.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Sport u. 9. 2/2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai

Hirdetmények


Önkormányzati hírek


Pályázatok