Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2022.09.29. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. emeleti tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerint

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
2.1. Előterjesztés a Sajószentpéter, Bercsényi u 2. 1/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés a Sajószentpéter, Harica utca 1. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződéssel kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.3. Előterjesztés a Sajószentpéter, Petőfi Sándor utca 4. 3/1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.4. Előterjesztés képviselői összeférhetetlenséggel és méltatlansággal kapcsolatos döntésekre Deák László
Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
3.0. Előterjesztés az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működési feltételeinek meghatározására, a közvilágítás 2023. évi beszerzéséhez szükséges döntések meghatározására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés a 2022/2023. tanév évközi – őszi, téli, tavaszi – szünidei gyermekétkeztetés megszervezésére Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés a téli tanítási szünet munkaszüneti napjaira hideg élelmiszercsomag biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 2022/2023. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésére Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár helyiségeinek bérbeadására és a Városi Könyvtár szolgáltatásaira vonatkozó díjak felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 108. fsz. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a 2022. évi népszámlálás feladatainak ellátásához forrás biztosítására Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző
11.0. Tájékoztató a Környezetvédelmi Programban meghatározott célok megvalósítása érdekében a 2021. évben megtett intézkedésekről Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Erkel Ferenc u. 11. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Zsigmond király u. 15. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés Sajószentpéter Város Településrendezési Eszközeinek az M-9 jelű módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai

Hirdetmények


Önkormányzati hírek


Pályázatok