Pályázatok

Gazdasági

Sajószentpéter Városi Önkormányzat határozott idejű (5 év) bérbeadásra meghirdeti a Sajószentpéter, Kossuth Lajos u. 149. sz. alatti 1845 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló 49 m2 alapterületű helyiséget.

Határidő: 2022.06.30
beadás módja:Személyes,Postai, Elektronikus

Pályázat rövid leírása:

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
- A 12/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete szerinti kitöltött pályázati adatlapot.
- A tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát.
- Nyilatkozatot, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
- Nyilatkozatot, hogy Sajószentpéter Városi Önkormányzat és intézményei felé semmiféle tartozása nem áll fenn.
- Társas vállalkozás esetén nyilatkozatot arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül.


A pályázati dokumentáció itt tölthetõ le