Pályázatok

Gazdasági

Sajószentpéter Városi Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet a Sajószentpéter, Baross Gábor utca páros oldalán kialakított 5 darab építési telek értékesítésére

Határidő: 2022.12.05
beadás módja:Személyes,Postai, Elektronikus

Pályázat rövid leírása:

A pályázat célja:
A Sajószentpéter, Baross Gábor utca páros oldalán kialakított 5 darab építési telek értékesítése.

A pályázati feltételek:
Az ingatlanok építési telekként kerülnek értékesítésre, a telkeken kizárólag lakáscélú felépítmény hozható létre. Az építési telkek az igénylők választása szerinti sorrendben kerülnek értékesítésre.
A vételár megfizetésére és az egyéb pályázati feltételekre vonatkozóan az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet előírásai alkalmazandók.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (4) bekezdése alapján az államot elővásárlási jog nem illeti meg.
A nyertes pályázónak Sajószentpéter Városi Önkormányzattal a licittárgyalást követő 15 napon belül kell adásvételi szerződést kötnie.


A pályázati dokumentáció itt tölthetõ le


Hirdetmények


Önkormányzati hírek


Pályázatok