Pályázatok

Gazdasági

Sajószentpéter Városi Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet a Sajószentpéter, Harica u. 1. szám alatt található, 441/2 hrsz-ú ingatlanának értékesítésére

Határidő: 2023.02.28
beadás módja:Személyes, Postai, Elektronikus

Pályázat rövid leírása:

A pályázat célja:
A Sajószentpéter, Harica u. 1. szám alatt található, 441/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése.

A pályázati feltételek:
A vevőnek az általa vállalt összeget a szerződéskötés időpontjáig kell megfizetnie.
Banki hitel esetén a teljes vételár kifizetéséig az Önkormányzat tulajdonjogát fenntartja.
A vételár megfizetésére és az egyéb pályázati feltételekre vonatkozóan az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 32/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet előírásai alkalmazandók.
Vevőnek vállalnia kell, hogy az ingatlanra vonatkozóan a jelenlegi bérlővel kötött 2024. január 31. napjáig szóló határozott idejű bérleti szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek tekintetében az Önkormányzat helyébe lép és köteles a bérlővel szemben a bérbeadót – a megállapodás alapján – terhelő kötelezettségeket teljesíteni.


A pályázati dokumentáció itt tölthetõ le


Hirdetmények


Önkormányzati hírek


Pályázatok