Pályázatok

Humán

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján pályázatot hirdet

Határidő: 2023.03.27
beadás módja:Személyes, postai, elektronikus

Pályázat rövid leírása:

Munkakör megnevezése: igazgató (intézményvezető)
Az igazgató (intézményvezető) munkakör betöltésére a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) alapján munkaviszony keretében kerül sor. Az igazgató (intézményvezető) az Mt. szerinti vezető állású munkavállalónak minősül.

A munkaviszony időtartama:

A munkaviszony határozott időre, 2023. április 16. napjától - 2028. április 15. napjáig - új munkavállaló esetén három hónap próbaidő kikötésével - jön létre.

A munkavégzés helye:

Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár 3770 Sajószentpéter, Sport utca 32.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben és az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok ellátása,

- a jogszabályokban és Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által meghatározott közművelődési célok és programok megvalósítása,

- az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai tevékenységének irányítása, az intézmény képviselete, az intézmény foglalkoztatottjai felett a munkáltatói jogok gyakorlása,

- az intézmény működését érintő pályázati kiírások figyelemmel kísérése, a pályázatok benyújtása,

- képviselő-testületi ülésre az intézményt érintő előterjesztések elkészítése, részvétel a képviselő-testületi ülésen az intézményt érintő témák tárgyalásakor,

- az intézményvezető felelős az intézmény gazdálkodásáért, a fenntartó önkormányzat által hozott, az intézményt érintő döntések végrehajtásáért.A pályázati dokumentáció itt tölthetõ le


Hirdetmények


Önkormányzati hírek


Pályázatok