Pályázatok

Humán

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján pályázatot hirdet Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakörének ellátására.

Határidő: 2023.03.31
beadás módja:Személyes, postai, elektronikus

Pályázat rövid leírása:

Munkaköri feladatok:

- A Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény intézményvezetői feladatainak ellátása.
- Az intézményvezető felelős az Alapító Okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelmények szerinti ellátásáért, az intézmény szakmai működéséért, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben, továbbá az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben foglaltak betartásáért.
- Az intézmény egyéni felelősségű irányítása, tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátása, szervezeti egységeinek vezetői irányítása.
- Felelős az intézmény működtetéséért és gazdálkodásáért.
- Képviseli az intézményt külső szervek előtt.
- Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai működésének valamennyi területét. Gyakorolja a munkáltatói jogokat, ellátja az intézmény működtetését érintő jogszabályokban, a fenntartó döntéseiben a vezető részére előírt feladatokat.
- Kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel, támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét.
-Részt vesz az önkormányzat egészségügyi feladatát képező ellátások tervezési, szervezési, működtetési, értékelési feladatainak ellátásában és az azokhoz kapcsolódó fenntartói döntések előkészítésében és végrehajtásában.


A pályázati dokumentáció itt tölthetõ le


Hirdetmények


Önkormányzati hírek


Pályázatok