Pályázatok

Gazdasági

P Á L Y Á Z A T Sajószentpéter Városi Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet a Sajószentpéter, Harica u. 1. szám alatt található, 441/2 hrsz-ú ingatlanának értékesítésére

Határidő: 2023.03.31
beadás módja:Személyes, postai, elektronikus

Pályázat rövid leírása:

A pályázat célja:
A Sajószentpéter, Harica u. 1. szám alatt található, 441/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése.

A pályázati feltételek:
A vevőnek az általa vállalt összeget a szerződéskötés időpontjáig kell megfizetnie.
Banki hitel esetén a teljes vételár kifizetéséig az Önkormányzat tulajdonjogát fenntartja.
A vételár megfizetésére és az egyéb pályázati feltételekre vonatkozóan az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 32/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet előírásai alkalmazandók.
Vevőnek vállalnia kell, hogy az ingatlanra vonatkozóan a jelenlegi bérlővel kötött 2024. január 31. napjáig szóló határozott idejű bérleti szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek tekintetében az Önkormányzat helyébe lép és köteles a bérlővel szemben a bérbeadót – a megállapodás alapján – terhelő kötelezettségeket teljesíteni.

A pályázati biztosíték kikötése:
A pályázónak az induló licit ár 10 %-át, 17.086.350.- Ft összeget pályázati biztosítékként be kell fizetnie a kiíró Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12046102-00196800-00100005 számú számlájára történő átutalással, és a megfizetést bizonylattal igazolnia kell a pályázati tárgyaláson. A pályázati biztosíték akkor tekintendő teljesítettnek, ha a kiíró számláján jóváírásra került. A pályázaton nem nyert pályázó részére a pályázati biztosíték összegét az Önkormányzat a licittárgyalást követő 8 napon belül visszafizeti. A nyertes pályázó által megfizetett 17.086.350.- Ft összegű pályázati biztosíték a teljes vételár megfizetésének időpontjában beszámításra kerül a vételárba. Amennyiben a nyertes pályázó ajánlatát visszavonja, a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült okból meghiúsul, illetve a szerződés megkötését követően a nyertes pályázó eláll a szerződéstől, vagy felmondja azt, a pályázati biztosítékként befizetett összeg nem jár vissza, azt Sajószentpéter Városi Önkormányzat, mint szerződés meghiúsulása esetére járó kötbért köti ki.

A pályázat jellege:
A pályázati (licit)tárgyalás.

Az ingatlanra vonatkozó információk:
Sajószentpéter, Harica utca 1. szám alatti 441/2 hrsz-ú ingatlan
- Telek területe: 3192 m2
- Besorolása: belterület
- Redukált nettó alapterülete: 1386,4 m²
- Ingatlan megnevezése: kivett általános iskola
- Jelenlegi funkciója: nyugdíjasház
- Közművesítettség: hálózati víz, szennyvízelvezetés csatornába, villany, gáz
- Az ingatlan tehermentes.
- Az ingatlan felújításra szorul, az Önkormányzat kellékszavatosságot nem vállal.


A pályázati dokumentáció itt tölthetõ le


Hirdetmények


Önkormányzati hírek


Pályázatok