Pályázatok

Humán

Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

Határidő: 2023.03.26.
beadás módja:Személyes, postai, elektronikus

Pályázat rövid leírása:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 30. pontja szerinti közterület-felügyelői feladatkör.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. A köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése, a közbiztonság és közrend, az önkormányzati vagyon valamint a közterület, az épített és természeti környezet védelmében való közreműködés. Az állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában való közreműködés. Közterületen tárolt üzemképtelen járművek eltávolíttatásával összefüggő intézkedések. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzése, szankcionálása. Együttműködés a helyi rendőrség és polgárőrség szervezeteivel.

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- középfokú képesítés, közszolgálati középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga;
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
- kinevezés feltétele a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről szóló 78/1999. (XII. 29.) EüM-BM együttes rendelet szerinti pszichikai és fizikai alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- közterület-felügyelői munkakörben szerzett (legalább 1-3 év) gyakorlat, szakmai tapasztalat,
- "B" kategóriás jogosítvány,
- közigazgatási alapvizsga megléte.

Elvárt kompetenciák:

- jó szintű konfliktushelyzet kezelés,
- jó szintű írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,
- önálló munkavégzésre való alkalmasság, terhelhetőség, felelősségtudat.
A pályázati dokumentáció itt tölthetõ le


Hirdetmények


Önkormányzati hírek


Pályázatok