Pályázatok

Gazdasági

P Á L Y Á Z A T Sajószentpéter Városi Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet Sajószentpéter, 151/12 hrsz. alatti ingatlan értékesítésére

Határidő: 2023.03.30
beadás módja:Személyes, postai, elektronikus

Pályázat rövid leírása:

A pályázat célja:
Sajószentpéter, belterület 151/12 hrsz-ú ingatlan értékesítése.

A pályázati feltételek:
A pályázati feltételekre vonatkozóan az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet előírásai alkalmazandók.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
Az ajánlattevő nevét, címét
Az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:
- a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
- az általa vállalt kötelezettségek teljesítésére,
- az ingatlanból megvásárolni kívánt terület nagyságára,
- az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és intézményei felé nem áll fenn tartozása,
- nem természetes személy pályázó esetén az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül és nem nyilvánosan működő részvénytársaság.


A pályázati dokumentáció itt tölthetõ le


Hirdetmények


Önkormányzati hírek


Pályázatok