Pályázatok

Gazdasági

P Á L Y Á Z A T Sajószentpéter Városi Önkormányzat határozott idejű (5 év) bérbeadásra meghirdeti a TOP-1.1.3-15-BO1-2019-00054 „Városi piac kialakítása Sajószentpéteren” című projekt keretében Sajószentpéter, Kossuth Lajos utca 1817/2 hrsz. alatt tervezett ingatlanon kialakításra kerülő bérleményt.

Határidő: 2023.03.30
beadás módja:Személyes, postai, elektronikus

Pályázat rövid leírása:

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
- A 12/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete szerinti kitöltött pályázati adatlapot
- A tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát, vagy kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a szükséges engedélyt az üzlethelyiség megnyitásának időpontjáig megszerzi.
- Nyilatkozatot, hogy a pályázati feltételeket elfogadja
- Nyilatkozatot, hogy az Önkormányzat és intézményei felé semmiféle tartozása nem áll fenn
- Társas vállalkozás esetén nyilatkozatot arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül.
- Azon ingatlan megjelölését, melyre vonatkozóan pályázni kíván.


A pályázati dokumentáció itt tölthetõ le


Hirdetmények


Önkormányzati hírek


Pályázatok