Pályázatok

Gazdasági

P Á L Y Á Z A T Sajószentpéter Városi Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet a Sajószentpéter, Baross Gábor utca páros oldalán kialakított 4 darab építési telek értékesítésére

Határidő: 2023.06.14.
beadás módja:Személyes, postai, elektronikus

Pályázat rövid leírása:

Pályázat kiíró szerv neve, címe:
Sajószentpéter Városi Önkormányzat, 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

A pályázat célja:
A Sajószentpéter, Baross Gábor utca páros oldalán kialakított 4 darab építési telek értékesítése.

A pályázati feltételek:
Az ingatlanok építési telekként kerülnek értékesítésre, a telkeken kizárólag lakáscélú felépítmény hozható létre. Az építési telkek az igénylők választása szerinti sorrendben kerülnek értékesítésre.
A vételár megfizetésére és az egyéb pályázati feltételekre vonatkozóan az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet előírásai alkalmazandók.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (4) bekezdése alapján az államot elővásárlási jog nem illeti meg.
A nyertes pályázónak Sajószentpéter Városi Önkormányzattal a licittárgyalást követő 15 napon belül kell adásvételi szerződést kötnie.

A pályázati biztosíték kikötése:
A pályázónak az induló licitár 10 %-át, 230.- Ft/ m2 + Áfa (292.- Ft/m2) összeget pályázati biztosítékként be kell fizetnie, és a befizetést bizonylattal igazolnia kell a pályázati tárgyaláson. A pályázaton nem nyert pályázó részére a pályázati biztosíték összegét az Önkormányzat a licittárgyalást követő 15 napon belül visszafizeti. A nyertes pályázó által befizetett 292.-Ft/m2 összegű pályázati biztosíték a teljes vételár megfizetésének időpontjában beszámításra kerül a vételárba. Ha a nyertes pályázó saját hibájából a fenti határidőn belül nem köti meg a szerződést, úgy a befizetett pályázati biztosíték összegét elveszíti. Amennyiben a szerződés megkötését követően a nyertes ajánlattevő eláll a szerződéstől, a pályázati biztosítékként befizetett összeg nem jár vissza, azt a pályázat kiírója, mint szerződés meghiúsulása esetére járó kötbért köti ki.

A pályázat jellege:
A pályázati (licit) tárgyalás.

Az ingatlanokra vonatkozó információk:

Sajószentpéter, 2952/7 hrsz-ú belterületi ingatlan
- Telek területe: 969 m2
- Építési telek

Sajószentpéter, 2952/8 hrsz-ú belterületi ingatlan
- Telek területe: 1230 m2
- Építési telek

Sajószentpéter, 2952/15 hrsz-ú belterületi ingatlan
- Telek területe: 1148 m2
- Építési telek

Sajószentpéter, 2952/24 hrsz-ú belterületi ingatlan
- Telek területe: 920 m2
- Építési telek


A pályázati dokumentáció itt tölthetõ le


Hirdetmények


Önkormányzati hírek


Pályázatok