Pályázatok

Gazdasági

P Á L Y Á Z A T Sajószentpéter Városi Önkormányzat határozott idejű (5 év) bérbeadásra meghirdeti a Sajószentpéteri Városi Önkormányzat tulajdonában lévő Sajószentpéter Harica u. 1/A. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló épület üresen álló helyiségeit részben, vagy egészben.

Határidő: 2023.06.14.
beadás módja:Személyes,telefonos (48/521-037 számon)

Pályázat rövid leírása:

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
- A 10/2023. (III.28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete szerinti kitöltött pályázati adatlapot
- A tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát
- Nyilatkozatot, hogy a pályázati feltételeket elfogadja
- Nyilatkozatot, hogy az Önkormányzat és intézményei felé semmiféle tartozása nem áll fenn
- Társas vállalkozás esetén nyilatkozatot arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül.

A helyiségek adottságainak ismertetése:
- helyrajziszáma: 441/1 hrsz.
- hasznos alapterülete: 88,34 m2 (44,01 m2 büfé fogyasztó tér; 5,05 m2 tároló; 16,88 m2 büfé konyha; 6,68 m2 konyha közlekedő; egy 7,84 m2 és egy 7,88 m2 nagyságú raktár)
- az ingatlanban végezhető tevékenység: kereskedelmi és szolgáltató tevékenység

A helyiségek induló bérleti díja: 1.000.- Ft/m2/hó
Licitlépcső: 100.- Ft

A beadott pályázatban szereplő tevékenységek engedélyezéséről a bizottsági elnökökkel történt egyeztetést követően a polgármester dönt.
Az üzemeltetéshez szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése a bérlő feladata.
A bérlő kötelessége a bérleti díjon felül a közüzemi díjak megfizetése.
A licittárgyalás nyertese az a résztvevő, aki a legmagasabb összegű havi bérleti díjra tesz ajánlatot.

A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki:
-
-
-


A pályázati dokumentáció itt tölthetõ le


Hirdetmények


Önkormányzati hírek


Pályázatok