Pályázatok

Gazdasági

P Á L Y Á Z A T Sajószentpéter Városi Önkormányzat határozott idejű (5 év) bérbeadásra meghirdeti a Sajószentpéteri Városi Önkormányzat tulajdonában lévő Sajószentpéter Kossuth L. út 149. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségét.

Határidő: 2023.06.12.
beadás módja:Személyes,telefonos (48/521-037 számon)

Pályázat rövid leírása:

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
- A 10/2023. (III.28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete szerinti kitöltött pályázati adatlapot
- A tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát
- Nyilatkozatot, hogy a pályázati feltételeket elfogadja
- Nyilatkozatot, hogy az Önkormányzat és intézményei felé semmiféle tartozása nem áll fenn
- Társas vállalkozás esetén nyilatkozatot arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül.

A helyiségek adottságainak ismertetése:
- helyrajziszáma: 1845 hrsz.
- hasznos alapterülete: 49 m2
- az ingatlanban végezhető tevékenység: kereskedelmi és szolgáltató tevékenység

A helyiségek induló bérleti díja: 107.000.- Ft /hó
Licitlépcső: 1.000.- Ft

A beadott pályázatban szereplő tevékenységek engedélyezéséről a bizottsági elnökökkel történt egyeztetést követően a polgármester dönt.
Az üzemeltetéshez szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése a bérlő feladata.
A bérlő kötelessége a bérleti díjon felül a közüzemi díjak megfizetése.
A licittárgyalás nyertese az a résztvevő, aki a legmagasabb összegű havi bérleti díjra tesz ajánlatot.

A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki:
- a pályázati ajánlatát az előírt határidőben és tartalommal benyújtotta,
- az önkormányzattal szemben adó-, közüzemi és egyéb tartozása nincs, valamint
- a szerződéskötési biztosítékot a versenytárgyalás előtt az Önkormányzat részére megfizette.


A pályázati dokumentáció itt tölthetõ le


Hirdetmények


Önkormányzati hírek


Pályázatok