Pályázatok

Gazdasági

P Á L Y Á Z A T Sajószentpéter Városi Önkormányzat határozott idejű (5 év) bérbeadásra meghirdeti a TOP-1.1.3-15-BO1-2019-00054 „Városi piac kialakítása Sajószentpéteren” című projekt keretében Sajószentpéter, Kossuth Lajosa u. 167. szám alatti, 1817/2 hrsz- ú területen elhelyezkedő Péteri Piac raktárhelyiségeket.

Határidő: 2023.06.14.
beadás módja:Személyes, postai, elektronikus

Pályázat rövid leírása:

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
- A 10/2023. (III.28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete szerinti kitöltött pályázati adatlapot
- A tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát.
- Nyilatkozatot, hogy a pályázati feltételeket elfogadja
- Nyilatkozatot, hogy az Önkormányzat és intézményei felé semmiféle tartozása nem áll fenn
- Társas vállalkozás esetén nyilatkozatot arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül.
- Azon helyiség megjelölését, melyre vonatkozóan pályázni kíván.

A 3 db bérbeadásra meghirdetett raktárhelyiség ismertetése:

„A” raktár
„B” raktár
„C” raktár

A licit induló bérleti díja: 500.-Ft/m2/hó
Licitlépcső:

A bérlő kötelessége a bérleti díjon felül a közüzemi díjak megfizetése.
A licittárgyalás nyertese az a résztvevő, aki a legmagasabb összegű havi bérleti díjra tesz ajánlatot.

A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki:
- a pályázati ajánlatát az előírt határidőben és tartalommal benyújtotta,
- az önkormányzattal szemben adó-, közüzemi és egyéb tartozása nincs, valamint
- a szerződéskötési biztosítékot a versenytárgyalás előtt az Önkormányzat részére megfizette.


A pályázati dokumentáció itt tölthetõ le


Hirdetmények


Önkormányzati hírek


Pályázatok