Pályázatok

Gazdasági

P Á L Y Á Z A T Sajószentpéter Városi Önkormányzat határozott idejű (5 év) bérbeadásra meghirdeti a TOP-1.1.3-15-BO1-2019-00054 „Városi piac kialakítása Sajószentpéteren” című projekt keretében Sajószentpéter, Kossuth Lajos u. 167. szám alatti, 1817/2 hrsz. alatti ingatlanon kialakításra kerülő bérleményeket.

Határidő: 2023.06.14.
beadás módja:Személyes, postai, elektronikus

Pályázat rövid leírása:

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
- A 10/2023. (III.28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete szerinti kitöltött pályázati adatlapot
- A tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát, vagy kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a szükséges engedélyt az üzlethelyiség megnyitásának időpontjáig megszerzi.
- Nyilatkozatot, hogy a pályázati feltételeket elfogadja
- Nyilatkozatot, hogy az Önkormányzat és intézményei felé semmiféle tartozása nem áll fenn
- Társas vállalkozás esetén nyilatkozatot arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül.


Az üzlethelyiség bérleti jogára az nyújthatja be pályázatát, aki:
- Sajószentpéteren és 40 km-es körzetében működő gazdasági társaság/egyéni vállalkozó/őstermelő (azon vállalkozás, melyek a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro- és kisvállalkozásnak minősülnek)
- vállalja, hogy Sajószentpéteren és 40 km-es körzetében működő gazdaságból származó mezőgazdasági-, élelmiszeripari-, illetve egyéb helyi terméket is értékesít vagy ilyen terméket is felhasznál az értékesített termék előállításához majd az üzlethelyiségben.


A bérbeadásra meghirdetett üzlethelyiségek ismertetése:

2. 59 m2
4. 49 m2

A licit induló bérleti díja: 1.800.-Ft/m2/hó
Licitlépcső:


A helyiségek berendezése a bérlők feladata.
A bérlő kötelessége a bérleti díjon felül a közüzemi díjak megfizetése, valamint az üzemeltetéshez szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése.
A licittárgyalás nyertese az a résztvevő, aki a legmagasabb összegű havi bérleti díjra tesz ajánlatot.


A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki:
- a pályázati ajánlatát az előírt határidőben és tartalommal benyújtotta,
- az önkormányzattal szemben adó-, közüzemi és egyéb tartozása nincs, valamint
- a szerződéskötési biztosítékot a versenytárgyalás előtt az Önkormányzat részére megfizette.A pályázati dokumentáció itt tölthetõ le


Hirdetmények


Önkormányzati hírek


Pályázatok