Pályázatok

Gazdasági

P Á L Y Á Z A T Sajószentpéter Városi Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet a Sajószentpéter, Csurgai Árpád utca 8. szám alatt található, belterület 2930 hrsz-ú ingatlanának értékesítésére

Határidő: 2023.06.14.
beadás módja:Személyes, postai, elektronikus

Pályázat rövid leírása:

Pályázat kiíró szerv neve, címe:
Sajószentpéter Városi Önkormányzat, 3770 Sajószentpéter Kálvin tér 4.

A pályázat célja:
A Sajószentpéter, Csurgai Árpád u. 8. szám alatt található, belterület 2930 hrsz-ú, kivett, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítése.

A pályázati feltételek:
A vevőnek az általa vállalt összeget a szerződéskötés időpontjáig kell megfizetnie.
Banki hitel esetén a teljes vételár kifizetéséig (maximum 60 nap) az Önkormányzat tulajdonjogát fenntartja. A vételárra részletfizetési kedvezmény nem adható.
A vételár megfizetésére és az egyéb pályázati feltételekre vonatkozóan az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet előírásai alkalmazandók.

A pályázati biztosíték kikötése:
A pályázónak az induló licit ár 10 %-át, 207.750.- Ft + ÁFA (263.843.- Ft) összeget pályázati biztosítékként be kell fizetnie a kiíró Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12046102-00196800-00100005 számú számlájára történő átutalással, és a megfizetést bizonylattal igazolnia kell a pályázati tárgyaláson. A pályázati biztosíték akkor tekintendő teljesítettnek, ha a kiíró számláján jóváírásra került. A pályázaton nem nyert pályázó részére a pályázati biztosíték összegét az Önkormányzat a licittárgyalást követő 15 napon belül visszafizeti. A nyertes pályázó által megfizetett 207.750.- Ft + ÁFA összegű pályázati biztosíték a teljes vételár megfizetésének időpontjában beszámításra kerül a vételárba. Amennyiben a nyertes pályázó ajánlatát visszavonja, a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült okból meghiúsul, illetve a szerződés megkötését követően a nyertes pályázó eláll a szerződéstől, vagy felmondja azt, a pályázati biztosítékként befizetett összeg nem jár vissza, azt a Sajószentpéter Városi Önkormányzat, mint szerződés meghiúsulása esetére járó kötbért köti ki.


A pályázat jellege:
A pályázati (licit)tárgyalás.

Az ingatlanra vonatkozó információk:
Sajószentpéter, Csurgai Árpád u. 8 szám alatti 2930 hrsz-ú ingatlan
- Területe: 723 m2
- Besorolása: belterület (kertvárosias lakóterület)
- Ingatlan megnevezése: kivett, beépítetlen terület
- Legnagyobb beépítettség: 30%
- Legkisebb zöldfelület: 50%
- Legnagyobb építménymagasság: 6 m
- Közművesítettség: közmű nélküli (közművek az utcában)
- Az ingatlan tehermentes.
- A telken húzódó 20 kV-os elektromos légkábel korlátozza a telek beépíthetőségét.

Birtokbaadás időpontja:
A teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- Az ajánlattevő nevét, címét
- Az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:
- a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
- az általa vállalt kötelezettségek teljesítésére,
- a vételár teljesítésére,
- az ajánlati kötöttségre vonatkozóan.
- Az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és intézményei felé nem áll fenn tartozása,
- nem természetes személy pályázó esetén az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül.


A pályázati dokumentáció itt tölthetõ le


Hirdetmények


Önkormányzati hírek


Pályázatok