Pályázatok

Gazdasági

P Á L Y Á Z A T Sajószentpéter Városi Önkormányzat határozott idejű (1 év) bérbeadásra nyílt pályázatot hirdet a Sajószentpéter, belterület 959/2, 959/4, 982-989 hrsz-ú ingatlanok bérbeadására.

Határidő: 2023.06.14.
beadás módja:Személyes, postai, elektronikus

Pályázat rövid leírása:

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
- A pályázó nevét és címét
- A tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát
- Nyilatkozatot, hogy a pályázati feltételeket elfogadja
- Nyilatkozatot, hogy az Önkormányzat és intézményei felé semmiféle tartozása nem áll fenn
- Nem természetes személy pályázó esetén az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül.


A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki:
- a pályázati ajánlatát az előírt határidőben és tartalommal benyújtotta, és
- az önkormányzattal szemben adó-, közüzemi és egyéb tartozása nincs.

A licittárgyalás nyertese az a résztvevő, aki a legmagasabb összegű havi bérleti díj megfizetését vállalja.


A pályázati dokumentáció itt tölthetõ le


Hirdetmények


Önkormányzati hírek


Pályázatok