Pályázatok

Humán

P Á L Y Á Z A T Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére.

Határidő: 2023.06.23.
beadás módja:Postai, elektronikus

Pályázat rövid leírása:

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye, 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 9. pontja szerinti Szociális és gyámügyi feladatkör II. besorolási osztály
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Jegyzői hatáskörbe tartozó gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok, szünidei gyermekétkeztetési feladatok, önkormányzati rendeletben meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos feladatok ellátása. Feladatkörét érintő bejelentések kivizsgálása, környezettanulmány készítése és a szükséges intézkedések megtétele, ügyfélszolgálati feladatok ellátása, nyilvántartások vezetése. Feladatkörébe tartozó statisztikai és egyéb adatszolgáltatások teljesítése. Jegyzői hatáskörbe tartozó határidős feladatok végrehajtásában való közreműködés.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) rendelkezései, valamint Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 19/2016. (IX. 5.) önkormányzati rendelete, Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete és a Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- Középiskolai végzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat,
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- hasonló munkakörben szerzett gyakorlat - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- ASP Irat szakrendszer felhasználó szintű ismerete,
- közigazgatási alapvizsga,
- felsőfokú végzettség.
Elvárt kompetenciák:
- kiváló szintű írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,
- jó szintű konfliktus- és stressztűrő képesség, problémamegoldó készség,
- önálló munkavégzésre való alkalmasság, szorgalom, pontos, precíz munkavégzés, terhelhetőség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt adattartalomnak megfelelően,
- motivációs levél,
- iskolai végzettség(ek)et igazoló dokumentum(ok) másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) és (3) bekezdéseinek megfelelően, vagy igazolás annak megkéréséről,
- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez, továbbításához,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Kttv. 84-86. §-ai szerinti együtt alkalmazási tilalom és összeférhetetlenség nem áll fenn,
- nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.


A pályázati dokumentáció itt tölthetõ le


Hirdetmények


Önkormányzati hírek


Pályázatok