Polgármesteri Hivatal

Intézményirányító és Szervezési Osztály

cím: Kálvin tér 4.

telefon: (48) 521-037, FAX: (48) 521-137

e-mail: igazgatas@sajoszentpeter.hu

vezető: Dr. Vámos Zsuzsánna Éva

Tevékenységi köre:
A közneveléssel kapcsolatos feladatok körében segíti az intézmények működését.
Városi ünnepségek, egyéb rendezvények szervezésének segítése és koordinálása. Összehangolja és szervezi az önkormányzat hatáskörébe tartozó sportpolitikai tevékenységet, szervezi az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatait.
Koordinálja az önkormányzat nemzetközi, testvérvárosi kapcsolatait és együttműködését.
Kapcsolatot tart az egyházak képviselőivel, koordinálja azok önkormányzathoz kötődő feladatellátását.
Biztosítja az önkormányzat és a civil szervezetek, egyesületek, alapítványok közötti kapcsolat és együttműködés adminisztrációs-dokumentációs hátterét.
Ellátja az egészségügyi és szociális intézmények munkájával kapcsolatos szakmai útmutatási, szervezési, valamint az intézményirányításból adódó döntés-előkészítési, szervezési és végrehajtási, valamint a foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatos feladatokat.
Ellátja az önkormányzat által fenntartott intézményeknél a hatáskörébe tartozó személyzeti és munkaügyi feladatokat.
A képviselő-testületi ülések anyagának előkészítése, az üléseken elhangzottakról jegyzőkönyvek készítése, határozatok, rendeletek kiadmányainak elkészítése, a keletkezett dokumentumok előírt rendben történő továbbítása, nyilvántartása.
Segíti és összehangolja a képviselő-testület és a tisztségviselők munkáját.
Ellátja a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat.
Gondoskodik a számítógép hálózat zavartalan működéséről.
Ellátja a Polgármesteri Hivatal központi ügyiratkezelését (iktatás, postázás, irattározás, selejtezés), és biztosítja annak szabályszerűségét.
Szervezi a képviselő-testület, a polgármester, a jegyző hatáskörébe tartozó katasztrófavédelmi, tűzvédelmi, polgári védelmi, honvédelmi, munkavédelmi feladatokat, biztosítja a végrehajtásukhoz szükséges feltételeket.
Ellátja a Polgármesteri Hivatal gondnoki feladatait.

nyomtatványok
cím letöltés
COVID19 12 pont a COVID19 ellen
COVID19 Emberi szervezet védekezőképességének erősítése
COVID19 Hogyan óvja meg szüleit, nagyszüleit
COVID19 Idősek segítése
COVID19 Maszk viselésének szabályai
COVID19 Otthoni karantén tájékoztatója
COVID19 TAJ szám nélküli személyek járványügyi ellátása
COVID19 gyógyszer kiváltása
COVID19 Általános óvintézkedések
COVID19 Óvintézkedések magasabb kockázatú betegcsoportok számára
Diosgyori Korhaz Ut cai Rendelő0326
Kozlemeny-03.27.-péntek
MRK Mezőkövesd szakrendelések működési rendje
Modositott jarobeteg rendelések-Szentpéteri kapu
Nyilatkozat polgári védelmi szervezetbe történő jelentkezéshez
Regisztráció a PÉTERI KISOKOSBA
Roviditett tablazat SZTK-Semmelweis Tagkórház Rendelőintézet
Roviditett tablazat Szent Ferenc Tagkórház rendeléséről
Szikszói Tagkórház szakrendelései 2020-03-26
Tartalékos tájékoztató és regisztrációs lap
Tájékoztatás a bírósági ülnökök jelöléséről
munkatársak
név telefonszám / e-mail
Béni Boglárka
iktató/irattáros
48/521-037/118-as mellék
Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző
48/521-037/102-es mellék
titkarsag@sajoszentpeter.hu
Dr. Vámos Zsuzsánna Éva
aljegyző
48/521-037/104-es mellék
igazgatas@sajoszentpeter.hu
Jessek László
karbantartó
48/521-037
Poduszló Sándor [21]
21
48/521-037
informatika@sajoszentpeter.hu
Rőczei Józsefné
takarító

Szentiványi Enikő
jegyzői igazgatási referens
48/521-037/112-es mellék
eni@sajoszentpeter.hu
Szitankó Éva
Iktató / irattáros
48/521-037/118 mellék
Sáfrányné Tiba Anita
humánpolitikai ügyintéző
48/521-037/126-os mellék; 48/521-038
humanpol@sajoszentpeter.hu
Urbán Julianna
képviselő-testületi ügyintéző
48/521-036/127-es mellék; fax:48/521-137
titkarsag@sajoszentpeter.hu

| Igazgatási Osztály | Közvetlen jegyzöi irányítás alá tartozók | Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály | Városüzemeltetési és Beruházási Osztály |

Hirdetmények


Önkormányzati hírek


Pályázatok