Polgármesteri Hivatal

Intézményirányító és Szervezési Osztály

cím: Kálvin tér 4.

telefon: (48) 521-037, FAX: (48) 521-137

e-mail: igazgatas@sajoszentpeter.hu

vezető: Dr. Balogh Zoltán

Tevékenységi köre:
A közneveléssel kapcsolatos feladatok körében gyakorolja a jogszabályban biztosított törvényességi-felügyeleti hatáskört, és segíti az intézmények működését.
Városi ünnepségek, egyéb rendezvények szervezésének segítése és koordinálása. Összehangolja és szervezi az önkormányzat hatáskörébe tartozó sportpolitikai tevékenységet, szervezi az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatait.
Koordinálja az önkormányzat nemzetközi, testvérvárosi kapcsolatait és együttműködését.
Kapcsolatot tart az egyházak képviselőivel, koordinálja azok önkormányzathoz kötődő feladatellátását.
Biztosítja az önkormányzat és a civil szervezetek, egyesületek, alapítványok közötti kapcsolat és együttműködés adminisztrációs-dokumentációs hátterét.
Ellátja az egészségügyi és szociális intézmények munkájával kapcsolatos szakmai útmutatási, szervezési, valamint az intézményirányításból adódó döntés-előkészítési, szervezési és végrehajtási, valamint a foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatos feladatokat.
Ellátja az önkormányzat által fenntartott intézményeknél a hatáskörébe tartozó személyzeti és munkaügyi feladatokat.
A képviselő-testületi ülések anyagának előkészítése, az üléseken elhangzottakról jegyzőkönyvek készítése, határozatok, rendeletek kiadmányainak elkészítése, a keletkezett dokumentumok előírt rendben történő továbbítása, nyilvántartása.
Segíti és összehangolja a képviselő-testület és a tisztségviselők munkáját.
Ellátja a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat.
Gondoskodik a számítógép hálózat zavartalan működéséről.
Ellátja a Polgármesteri Hivatal központi ügyiratkezelését (iktatás, postázás, irattározás, selejtezés), és biztosítja annak szabályszerűségét.
Szervezi a képviselő-testület, a polgármester, a jegyző hatáskörébe tartozó katasztrófavédelmi, tűzvédelmi, polgári védelmi, honvédelmi, munkavédelmi feladatokat, biztosítja a végrehajtásukhoz szükséges feltételeket.
Ellátja a Polgármesteri Hivatal gondnoki feladatait.nyomtatványok
cím letöltés
Nyilatkozat polgári védelmi szervezetbe történő jelentkezéshez
Regisztráció a PÉTERI KISOKOSBA
Tartalékos tájékoztató és regisztrációs lap
Tájékoztatás a bírósági ülnökök jelöléséről
munkatársak
név telefonszám / e-mail
Béni Boglárka
iktató/irattáros
48/521-037/118-as mellék
Dr. Balogh Zoltán
aljegyző
48/521-037/104-es mellék
igazgatas@sajoszentpeter.hu
Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző
48/521-037/102-es mellék
titkarsag@sajoszentpeter.hu
Hegedűs Istvánné
takarító

Jessek László
karbantartó
48/521-037
Kerékgyártó Zsoltné
takarító

Orosz László
gépkocsivezető

Poduszló Sándor
rendszergazda
48/521-037/108-as mellék; 48/521-035
informatika@sajoszentpeter.hu
Szentiványi Enikő
jegyzői igazgatási referens
48/521-037/112-es mellék
eni@sajoszentpeter.hu
Szitankó Éva
Iktató / irattáros
48/521-039/118 mellék
Sáfrányné Tiba Anita
humánpolitikai ügyintéző
48/521-037/126-os mellék; 48/521-038
humanpol@sajoszentpeter.hu
Urbán Julianna
képviselő-testületi ügyintéző
48/521-036/127-es mellék; fax:48/521-137
titkarsag@sajoszentpeter.hu

| Igazgatási Osztály | Közvetlen jegyzöi irányítás alá tartozók | Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály | Városüzemeltetési és Beruházási Osztály |