Polgármesteri Hivatal

Igazgatási Osztály

cím: Kálvin tér 31-33.

telefon: (48) 521-039

e-mail: hatov@sajoszentpeter.hu

vezető: Csiszárné dr. Sajgó Erika

Az Igazgatási Osztály látja el az önkormányzati és jegyzői hatáskörbe tartozó szociális és gyámügyi igazgatással, anyakönyvi igazgatással, birtokvédelemi ügyekkel, kereskedelmi igazgatással, telepengedélyezési eljárás lefolytatásával, továbbá a környezetvédelmi, növényvédelmi és állatvédelmi ügyekkel, közterület használattal, a közösségi
együttélés alapvető szabályaival kapcsolatos feladatokat.

Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8.00-12.00
Szerda: 8.00-12.00, 12.50-17.00
Péntek: 8.00-12.00
nyomtatványok
cím letöltés
2015. évi hatósági ellenőrzési terv
2016. évi hatósági ellenőrzési terv
2017. évi hatósági ellenőrzési terv
2018 évi Nyilatkozat 2H, 3H gyermek nyári szünidei gyermekétkeztetéséhez
2018 évi Nyilatkozat RGYVK-s 1-8 évf. gyermek nyári szünidei gyermekétkeztetéséhez
A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének - mint I. fokú kereskedelmi hatóságnak - 2014. évi hatósági ellenőrzési terve
Adatkezelési tájékoztató a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VI. 27.) Korm. határozat szerinti igénybejelentő laphoz
Aktív szálláshely engedéllyel rendelkező szállások
Bejelentés kereskedelmi tevékenység adataiban történő változásról 10.par.
Bejelentés kereskedelmi tevékenység adataiban történő változásról 6.par.
Bejelentés kereskedelmi tevékenység folytatásáról
Bejelentés működési engedély visszaadásáról
Bejelentés szálláshely-üzemeltetési tevékenység folytatásáról
Bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról szóló bejelentés
Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység megszüntetése
Bejelentő lap méhészeknek
Birtokvédelmi eljárás iránti kérelem
Eb változás bejelentő
Ebösszeíró Adatlap 2017
Igénybejelentő nyilatkozat a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatban foglalt háztartások részére
Jelentkezési lap 2018/2019 évi óvodai beíratkozáshoz
Kijelentő lap méhészeknek
Kérelem bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység végzéséhez és nyilvántartásba vételéhez
Kérelem köztemetés elrendelése ügyében
Kérelem közterület használati engedély
Kérelem közterületi fakivágás engedélyezéséhez
Kérelem nem uzleti célú közösségi szabadidő szálláshely-szolgáltatás iránt
Kérelem rendezvénytartási engedély iránt
Kérelem telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatásának engedélyezéséhez
Kérelem zajkibocsátási határérték megállapításához
Működési engedély iránti kérelem
Működési engedély iránti kérelem az üzlet használatára jogosúlt személyében történő változás miatt
Nyilatkozat 65 év felettiek részére adható egyszeri természetbeni támogatáshoz
Nyilatkozat hagyatéki eljáráshoz.
Nyilatkozat üzlet üzemeltető személyében történő változáshoz
Nyilvántartás Működési engedélyek
Nyilvántartás Szálláshely engedélyek
Nyilvántartás a kereskedelmi tevékenységről, valamint a működési engedéllyel rendelkező üzletekről
Nyilvántartás az ipari tevékenységről, a telepengedéllyel rendelkező vállalkozásokról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához
Települési támogatáshoz kérelem
Tájékoztató hallgatói támogatás igénybevételéről
Zenés táncos rendezvény nyilvántartása
Észak-Magyarországi Szenior Szabadegyetem jelentkezési lap
munkatársak
név telefonszám / e-mail
Csiszárné dr. Sajgó Erika
osztályvezető
06-48/521-039/113-as mellék
hatov@sajoszentpeter.hu
Hoczáné Kovács Zsuzsa
igazgatási ügyintéző
48/521-039/111-es mellék
hoczane@sajoszentpeter.hu
Magyar István
hatósági ügyintéző
48/521-039/119-es mellék
hatui@sajoszentpeter.hu
Nagy Istvánné
igazgatási ügyintéző
48/521-039/119-as mellék
igui1@sajoszentpeter.hu
Pásztorné Péter Éva
anyakönyvvezető/népesség
48/521-039/123-as mellék; 48/521-098
anyakonyv@sajoszentpeter.hu
Soltész Csaba
közterület felügyelő
48/521-039/118 mellék
Veres Magdolna
igazgatási ügyintéző
48/521-039/121-es mellék

| Intézményirányító és Szervezési Osztály | Közvetlen jegyzöi irányítás alá tartozók | Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály | Városüzemeltetési és Beruházási Osztály |