Polgármesteri Hivatal

Ügykörök

ügykörök szervezeti egység
Adó és értékbizonyítványPénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály
Adóigazolás (Hatósági bizonyítvánnyal kapcsolatos ügyleírás)Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály
Adók módjára behajtandó köztartozásokPénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály
Anyakönyvi ügyekIgazgatási Osztály
Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, változásárólPénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály
Birtokvédelmi ügyekIgazgatási Osztály
Egyedi szennyvíztisztító létesítmények engedélyezési eljárásaVárosüzemeltetési és Beruházási Osztály
Előzetes szakhatósági állásfoglalás kéréseVárosüzemeltetési és Beruházási Osztály
GyógyszertámogatásIgazgatási Osztály
Gépjárműadó bevallásPénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály
Hagyatéki, póthagyatéki ügyekIgazgatási Osztály
Hatósági bizonyítványok kiállítása lakcímrendezési eljárásokhozVárosüzemeltetési és Beruházási Osztály
Helyi iparűzési adóPénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály
Házszám megállapításának kérelmezéseVárosüzemeltetési és Beruházási Osztály
Jegyzői igazolás a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű, autóbusz székhelyének, telephelyének bejegyzéséhezVárosüzemeltetési és Beruházási Osztály
Kapubehajtó létesítésének engedélyezéseVárosüzemeltetési és Beruházási Osztály
Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárásokIgazgatási Osztály
Környezet és természetvédelmi igazgatással kapcsolatos ügyekIgazgatási Osztály
Követeléskezelési eljárásPénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály
Közterület felbontásának engedélyezéseVárosüzemeltetési és Beruházási Osztály
Közösségi együttélés alapvető szabályaival kapcsolatos ügyekIgazgatási Osztály
Lakhatási támogatásIgazgatási Osztály
Lakás és helyiséggazdálkodásPénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály
Magánszemély kommunális adójaPénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály
Méltányossági , fizetési könnyítés iránti kérelemPénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály
Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás engedélyezési eljárásaIgazgatási Osztály
Növény és állatvédelmi igazgatással kapcsolatos ügyekIgazgatási Osztály
Rendkívüli települési támogatásIgazgatási Osztály
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményIgazgatási Osztály
Szakmai konzultációVárosüzemeltetési és Beruházási Osztály
Szálláshely-üzemeltetésével kapcsolatos eljárásIgazgatási Osztály
SzámlaszámainkPénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály
Talajterhelési díj bevallásPénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály
Talált tárgyak kezeléseIgazgatási Osztály
Telepengedélyezési eljárásIgazgatási Osztály
Településképi bejelentési eljárásVárosüzemeltetési és Beruházási Osztály
Településképi véleményezési eljárásVárosüzemeltetési és Beruházási Osztály
Temetési támogatásIgazgatási Osztály
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem bevallása.Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály
Túlfizetés rendezésével kapcsolatos eljárás.Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály
Vízgazdálkodási hatósági engedélyezési eljárásVárosüzemeltetési és Beruházási Osztály
Vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásVárosüzemeltetési és Beruházási Osztály
Zenés, táncos rendezvény tartásának engedélyezési eljárásaIgazgatási Osztály
Építményadó bevallásPénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály

Hirdetmények


Önkormányzati hírek


Pályázatok