Társulás

Kapcsolat

telefon: (48) 521-037 / 114

fax: (48) 521-137

e-mail: tarsulas@sajoszentpeter.hu

A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás - 10 taggal - helyi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulásaként jött létre 2013. július 1. napjától határozatlan időre.

A társulás székhelye 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
A társulás tagjainak száma 2016. január 1. napjától tíz tagról nyolc tagra csökkent.
A társulás működési területe 2016. január 1. napjától a társulásban résztvevő – Alacska, Kondó, Sajókápolna, Sajólászlófalva, Radostyán, Parasznya, Varbó, Sajószentpéter - települési önkormányzatok közigazgatási területe.

A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás célja a társult önkormányzatoknak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Sztv.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.), az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban: Áht.) meghatározott feladataik hatékonyabb, célszerűbb ellátása.

A társulás által fenntartott intézmény útján ellátott feladatok:

  • az Sztv. 63. §-ában foglalt házi segítségnyújtás;
  • az Sztv. 64. §-ában foglalt családsegítés;
  • az Sztv. 65. §-ában foglalt jelzőrendszeres házi segítségnyújtás;
  • az Sztv. 65/C. §-ában foglalt támogató szolgáltatás;
  • a Gyvt. 39. §-ában foglalt gyermekjóléti szolgáltatás és a 40.§ -ában foglalt család- és gyermekjóléti szolgálat;
  • a Gyvt. 42. §-ában foglalt bölcsődei ellátás.

A társulás, mint önálló jogi személy által ellátott feladatok:

az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) c) pontjában foglalt alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátás. A társulás szervező tevékenységével gondoskodik az orvosi ügyeleti ellátás működtetéséről, melyre vonatkozóan megállapodást köt Sajószentpéter Városi Önkormányzattal és a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézménnyel (3770 Sajószentpéter, Kossuth L. utca 200.).

A belső ellenőrzési feladat ellátása a belső ellenőrzési feladat ellátást igénybevevő önkormányzatok számára a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 56.§ rendelkezései szerint történik.

Dokumentumok


Társulási ülések


Határozatok


Elnöki határozatokÖnkormányzat

Hirdetmények


Önkormányzati hírek


Pályázatok