Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsöde

Sajószentpéter, Kossuth út 40.
telefon: (48) 423-245
e-mail: terszock@vipmail.hu
intézményvezető: Aleva Mihályné
web: www.spetertszk.hu


Intézményünk alapításának éve 1987. Az akkori idősek klubjára épülő Házi segítségnyújtás és Szociális étkeztetés folyamatosan bővült, 1985-ben megnyílt a II. Idősek klubja és létszámában emelkedett a házi segítségnyújtás igénybe vevők száma. Ez indolkolta az integrált intézmény alapítását. 1999-ben új feladatkör került az intézményhez, a Gyermekjóléti Szolgálat, 2000-ben elkezdte működését a Családsegítő Szolgálat. 2003-ban a Miskolc Többcélú Kistérségi Társulás keretén belül elkezdtük a Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtást 90 db jelzőkészülékkel, 15 településen. Az intézmény társuláson belül Szakmai központként végezte a munkáját. 2006-tól a Családsegítő- és a Gyermekjóléti Szolgálat is társulási feladattá vált, 8 ellátandó településsel. Ez évben elkezdte működését a Támogató Szolgálat, amely szintén 15 településen vált elérhetővé. A megnövekedett feladatok miatt a két helyen működő intézmény szűkösnek bizonyult. Sajószentpéter Város Önkormányzata 2008-ban pályázatot nyújtott be a szociális alapellátás infrastruktúrájának fejlesztésére és egy 26 férőhelyes bölcsőde kialakítására. A sikeres pályázat eredményeképpen 2011.február 15-től új, a jelenlegi helyen működünk és ekkor kezdte el működését a Bölcsőde is. 2013-ban a kistérségi társulások megszűnésével Sajószentpéter Város gesztorságával új társulás szerveződött, Sajószentpéter környéki Önkormányzatok Társulása, amely jelenleg az intézmény fenntartója. Központunk a településen jól megközelíthető helyen, a 26-os főút mellett található, mely tömegközlekedési eszközzel is elérhető. Az intézmény kialakítása, felszereltsége, berendezése a XXI.század igényeinek megfelelő szolgáltatást biztosít a város és társult települések lakosainak. A munkatársaink szakképzettek és elhivatottak, többen szakmai munkájuk elismeréseként részesültek kitüntetésben.

Programajánló


   


További híreink

Közérdekű telefonszámok

  • Központi Segélyhívó: 112
  • Rendőrség: 107
    Sajószentpéteri járőr 20/ 215-4081
  • Mentők: 104
  • Tűzoltók: 105
  • Orvosi Ügyelet: (48) 345-108, 20/250-4937
ÖNK 2020i választás
Adatvédelmi tájékozattó
Szakkör