Infrastruktúra

A település képviselő-testülete 2006-ban elkészítette és elfogadta Sajószentpéter Város Gazdasági Programját (2006-2013), melyben világos célkitűzéseket fogalmazott meg: a városban élők életkörülményei, a komfortosság, a települési, intézményi és egyéb infrastruktúra, az esztétikai minőség, valamint a városiasodási folyamatok jelentősen és tartósan javuljanak. Ugyancsak fontos eleme volt az elfogadott gazdasági programnak a turisztikai potenciál erősítése is. Ehhez egy uniós pályázat (Sajószentpéter történelmi városközpontjának rehabilitációja) nyújtott segítséget, melynek keretében a Lévay-ház, a Tájház, valamint a református nagytemplom rekonstrukciójára nyílt lehetőség. Szintén ez az ÉMOP-pályázat adta a gerincét a településfejlesztésnek is. A projekt részeként a város több emblematikus épülete (polgármesteri hivatal, bútorbolt) kapott új arculatot, valamint az egykori Kossuth mozi épületéből létrejött a Rendezvények Háza. A projekt összköltsége 827,5 MFt volt, melyhez 633,5 MFt támogatást kapott a város.

Közösségi infrastuktúra fejlesztése

Az említett gazdasági program szintén fontos prioritásként kezeli a humán közösségi infrastruktúra fejlesztését, a közoktatás, az egészségügy és a szociális ellátás megújítását, s ezt számos nyertes pályázat támasztja alá. A Sajószentpéteren működő háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi praxisok, a védőnői szolgálat és a központi orvosi ügyelet infrastruktúrájának építészeti fejlesztésével sikerült elérni, hogy a korábban két telephelyen működő egészségügyi alapellátás egy épületbe integrálódjon, sőt, új szakrendelésekkel is bővült a szolgáltatások köre. Sem fül-orr-gégészeti, sem urológiai probléma esetén nem kell már Miskolcra utazniuk a betegeknek. A pályázat összköltsége 322 MFt volt, amelyből 282 MFt volt a támogatás összege. Jelentős mérföldkőként említhető a város életében a Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ integrálása, illetve a sajószentpéteri bölcsőde kialakítása is. Az egykori 6. Sz. Általános Iskola épülete jelentős felújításon (modernizáción) esett át, s azt követően az épület egyik szárnyában a Területi Szociális Központ, míg a másik szárnyában a bölcsőde nyert elhelyezést. A szociális feladatellátás korábban a város két különböző, egymástól távol eső pontján valósult meg, miközben bölcsődei ellátás évtizedek óta nem volt Sajószentpéteren. A két projekt összköltsége 273 MFt volt, melyből támogatásként 246 MFt-ot sikerült realizálni. A közoktatás magasabb szintre emelése is megvalósítandó célként lebegett a képviselő-testület előtt, így került sor a SKÁI Kossuth Lajos Iskola infrastrukturális fejlesztésére, melynek eredményeként egy XXI. századi tudásközpont jött létre a Pitypalatty-völgy kapujában. 327 MFt volt a beruházás összköltsége, melyből a támogatás összege 230 MFt-ot tett ki.

Ugyancsak uniós pályázat segítségével újultak meg a történelmi belvároshoz vezető utak (Árpád, Lévay, Petőfi), melynek köszönhetően nemcsak a város közintézményei (polgármesteri hivatal, okmányiroda) váltak könnyen elérhetővé, hanem Dusnok és a Fecskeszög elérhetősége is nagymértékben javult. Jelen projekt esetében 90,5 MFt volt az összes költség, a támogatás pedig 76,9 MFt. Szintén abban az önkormányzati ciklusban újult meg a művelődési központ épülete, melyhez az akkori Oktatási és Kulturális Minisztériumtól kapott a város 100 MFt-ot. Az egykori bányász művelődési ház egy modern, a kor követelményeinek megfelelő kulturális központtá alakult.

Hazai pályázatok, önkormányzati forrásból megvalósuló fejlesztések

Az uniós pályázatok mellett az önkormányzat saját forrásból, illetve nyertes hazai pályázatokból is komoly fejlesztéseket hajtott végre, így meg kell említeni a Bethlen G. – Kossuth út kereszteződésében a jelzőlámpás forgalomirányítást, a Kodály, Toboz, Pázsit, Harmat, valamint a Könyves K. út felújítását, de ugyancsak ebbe a körbe tartozik a Vörösmarty úti buszöböl kialakítása vagy éppen a Hunyadi Mátyás Tagiskola nyílászáróinak a cseréje. 2010-ben, az akkor újonnan megalakult képviselő-testület ott folytatta a munkát, ahol a korábbi abbahagyta. Egy évvel később, tehát 2011-ben indult el a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos óvoda Harica utcai épületének a felújítása, ugyancsak egy ÉMOP-os pályázat keretében. A cél egy esélyteremtő, a XXI. század igényeinek megfelelő, integrált nevelési környezet kialakítása volt, amely maradéktalanul megvalósult. A felújítás összköltsége 110,8 MFt volt, melyből támogatásként 99,7 MFt-ot kapott a város. A sajószentpéteri lakosok egy részében minden bizonnyal elevenen él még a 2010-es árvíz, amikor a Major közi gyalogos híd is megsemmisült. Ezt is egy uniós pályázat segítségével sikerült pótolni (2012-ben), ráadásul a nyertes pályázat lehetővé tette a Hunyadi és a Sport utca csapadékvíz-elvezetésének a megoldását is. A rekonstrukció összköltsége 41,2 MFt volt, a támogatás összege pedig 39,1 MFt. Mindemellett a START közmunkaprogram keretében (100 MFt-ból) megújult az egykori Kristály étterem, egy sikeres pályázat eredményeként a Lévay József Városi Könyvtár szolgáltatásainak bővítésére, a közművelődési és oktatási intézmények együttműködésére, valamint a Semmelweis Utcai Tagóvoda modernizációjára is sor került. A Móra Ferenc Utcai Tagóvoda felújítása is elkészült, így a város szinte valamennyi intézménye megújult az elmúlt évtizedben.

imag0010

Programajánló


   


További híreink

Közérdekű telefonszámok

  • Központi Segélyhívó: 112
  • Rendőrség: 107
    Sajószentpéteri járőr 20/ 215-4081
  • Mentők: 104
  • Tűzoltók: 105
  • Orvosi Ügyelet: (48) 345-108, 20/250-4937
ÖNK 2020i választás
Adatvédelmi tájékozattó
Szakkör