Jobb minőségű utak a BÉV telepen

Sajószentpéter két belterületi útján 2019. szeptember 19-én 11 órakor ünnepélyes keretek között is lezárultak a kivitelezési munkálatok. A két út szélesítése, a régi burkolatok felújítása után a déli városrész megközelítése könnyebbé, közlekedése biztonságosabbá vált.

A belügyminiszter által korábban kiírt pályázatra, amely a települések alapvető infrastruktúrájának számító önkormányzati fenntartású utak állapotának javítását célozta meg, Sajószentpéter is jelentkezett. És sikeres pályázatot nyújtott be a Rózsa és Harica utak korszerűsítésére, melyet a kivitelező FK Raszter Építő Zrt. határidőre megvalósított, és azt követően az utcákat azonnal visszaadta a forgalomnak.

Az átadási ünnepségen – amelyet a Gyöngyszem Mazsorett Csoport két koreográfiája foglalt keretbe – elsőként Csorba Csaba, az MSK igazgatója köszöntötte a meghívott vendégeket: Demeter Zoltán országgyűlési képviselőt, dr. Faragó Péter polgármestert, Szaniszló János járási hivatalvezetőt, Farkas Lászlót, kivitelező cég vezérigazgatóját, valamint Varga Bélát, a BorsodChem HR és kommunikációs igazgatóját.

Majd Sajószentpéter polgármestere, dr. Faragó Péter idézte Demeter Zoltánnak a Generációk Kertje átadásán elhangzott szavait: „Örülök annak, hogy azokban a projektekben, amik az utóbbi időben itt, Sajószentpéteren megvalósultak, látszik a tudatosság, s hogy egymásra épültek az elképzelések.” Majd megköszönte a jóleső elismerést, mert ő is tudja, hogy milyen hatalmas munka foglaltatik benne, amelyet a projektekben közreműködők mindegyike végzett az ötletek kigondolásától egészen az átadásig. És valóban igaz, hogy ezekben a folyamatokban a tudatosság mellett mindig megjelent célként az egymásra épülés is. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a különböző városrészeken élők szabadidejének hasznos eltöltését célzó korábbi, vagy jelenleg is zajló beruházások, a Generációk Kertjétől a Fitt Ligeten, a Sajó-parti szabadidőparkon át a Szabadtéri színpadig. De ugyanígy a járdaépítési munkák, és déli településrész csapadékvíz elvezetésének megoldása, amelyek a most átadandó utak felújításával képeznek egységet. Ezeket az életkörülményeinket javító programokat a jövőben is mind folytatni szeretnénk, hogy az emberek szeressenek itt élni. Majd megköszönte a képviselő úr segítségét, amely nélkül az ilyen városfejlesztést szolgáló projektek ma nem jöhetnének létre.

Demeter Zoltán kihangsúlyozta, hogy nagyon fontos feladatának tartja a térség településeinek fejlesztését. Azt, hogy a három város (Edelény, Kazincbarcika, Sajószentpéter), és lehetőleg a többi 79 település is minél több forráshoz tudjon jutni. Az ezekkel megvalósult építkezések elkészülte pedig számára is mindig az ünnepnapot jelenti. Kiemelte, hogy az útfelújításoknál az Európai Uniós források 30%-ot, a hazaiak 70%-ot tettek ki, és ebből a térségbe mintegy ötmilliárd forint összeg jutott. Az itt élő emberek számára ma elsődleges a biztonságuk, az utak felújítása pedig éppen ezt szolgálja. Szeretné, ha ezek az utak az emberek egymás közötti viszonyában is minél jobban megkönnyítenék a „közlekedést”: növelnék a bizalmat, az egymás iránti tiszteletet. Hogy felhőtlenül együtt tudjunk örülni minden legkisebb közös sikernek, ennek a mostaninak is. Ennek reményében vágta át városunk és a kivitelező cég első emberével együtt a nemzeti színű szalagot.

Az adott városrészen élőként magam is tapasztalom, hogy az óvoda és az ABC közötti legkritikusabb útszakaszon ma már érezhetően gördülékenyebbé, biztonságosabbá vált a közlekedés.

Velünk együtt minden Sajószentpéteren élő ember várja, hogy ezek a – XXI. században már valóban alapvetőnek számító – infrastrukturális beruházások minél hamarabb, és minél jobb minősében folytatódjanak a BÉV telep többi utcáiban, és a városban mindenütt. Mert van még tennivaló bőven.

Kiss Barnabás

fotógaléria megtekintése