Kitüntetettek

név cím
év
Dr. Csiba László
nyugdíjas főorvos
Pro-Urbe1996
Paszternák Istvánné
nyugdíjas pedagógus
Pro-Urbe1997
Hajlika Néptánc Együttes Pro-Urbe1998
Kassai Béláné
óvodai dajka
Elismerő Plakett1998
Magdás Sándor
nyugdíjas sportedző
Elismerő Plakett1998
Orosz Istvánné
tanárnő
Elismerő Plakett1998
Barta József
pedagógus
Elismerő Plakett1999
Pál László Képzőművészeti Kör Pro-Urbe1999
Mazsorett csoport Elismerő Plakett2000
Szirmai László
nyugdíjas bányász
Pro-Urbe2000
Dr. Bakonyi Judit
orvos
Elismerő Plakett2001
Székelyné Drahos Mária
óvodavezető
Pro-Urbe2001
Dr. Horváth Barnabásné
református lelkésznő
Pro-Urbe2003
Szabó Béláné
Hunyadi Mátyás Általános Iskola matematika-kémia szakos tanára
Elismerő Plakett2003
Jakkel Béla
VB titkár
Elismerő Plakett2004
Nagy Levente András
iskolaigazgató
Pro-Urbe2004
Dr. Kelemen István
nőgyógyász orvos
Pro-Urbe2005
özv. Sáfrány Lajosné
nyugdíjas pedagógus
Elismerő Plakett2005
Szedlacsek Lajos Mihály
népdalénekes
Elismerő Plakett2006
Haris László
Petőfi Művelődési Ház nyugdíjas igazgatója
Pro-Urbe2007
Heidrich László Pál
„MIÉRTÜNK” Sajószentpéterért Kultúrális és Sportcélú Alapítvány elnöke
Elismerő Plakett2007
Tamkó Sarolta
óvodapedagógus
Elismerő Plakett2007
Csáki Károlyné
nyugdíjas pedagógus
Elismerő Plakett2008
Dr. Zsíros Sándorné
pedagógus
Pedagógiai díj2008
Dudra Józsefné
védőnő
Pro-Urbe2008
Spitzmüller Györgyné
szabálysértési ügyintéző
Közszolgálatért díj2008
Spitzmüller Miklósné
óvoda pedagógus
Pedagógiai díj2008
Szász Miklós Közszolgálatért díj2008
Sári Jánosné
szociális gondozó
Egészségügyi és Szociális díj2008
Tölczéki Ferenc
amatőr festő
Elismerő Plakett2008
Bagyinszki Jánosné
tagóvoda vezető
Elismerő Plakett2009
Dr. Bakonyi Judit
háziorvos
Egészségügyi és Szociális díj2009
Kocsi Zoltán
Polgári Védelmi Kirendeltség vezető
Közszolgálatért díj2009
Mezey István
festő- és grafikusművész
Pro-Urbe2009
Négyesi László
volt labdarúgó
Elismerő Plakett2009
Román Péterné
Móra Ferenc Tagiskola német nyelvtanár
Pedagógiai díj2009
Szentiványi Enikő
köztisztviselő
Közszolgálatért díj2009
Üveges Andrásné
pedagógus
Pedagógiai díj2009
Aleva Mihályné
Területi Szociális Központ vezetője
Pro-Urbe2010
Alvári Dorottya
pedagógus
Pedagógiai díj2010
Fóris István
Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szociális Oszt. Osztályvezető
Közszolgálatért díj2010
Juhász Jánosné
ápolónő
Egészségügyi és Szociális díj2010
Kovács Magdolna
Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit kft. ügyvezető
Közszolgálatért díj2010
Némethyné Koszta Rozália
tagintézmény vezető
Pedagógiai díj2010
Orehovszki Lászó
edző
Elismerő Plakett2010
Orosz Mariann
zenepedagógus
Elismerő Plakett2010
Bubenkó Istvánné
köztisztviselő
Közszolgálatért díj2011
Dr. Guláné Bacsó Krisztina
Polgármesteri Hivatal Intézményirányító és Szervezési osztályvezetője
Pro-Urbe2011
Dr. Szvetics Zsuzsanna
háziorvos
Egészségügyi és Szociális díj2011
Dr. Vincze Erzsébet
Gyámhivatal vezető
Közszolgálatért díj2011
Kalász László
vállalkozó
Elismerő Plakett2011
Kamasinszkiné Szabó Edit
pedagógus
Elismerő Plakett2011
Loyek Lászlóné
nyugdíjas pedagógus
Pedagógiai díj2011
Vass Lajosné
pedagógus
Pedagógiai díj2011
Bodnár Sándorné
volt NB I/B kézilabda sportoló
Elismerő Plakett2012
Galambné Bucsi Angéla
intézményvezető helyettes
Egészségügyi és Szociális díj2012
Kádas Zoltánné
Városgondnokság közalkalmazott
Közszolgálatért díj2012
N. Rémiás József
kőműves mester
Elismerő Plakett2012
Szternai Tamás
Sajószentpéteri Rendőrőrs őrsparancsnoka
Pro-Urbe2012
Ujházi Tiborné
Polgármesteri Hivatal gyámügyi ügyintézője
Közszolgálatért díj2012
Üveges Gézáné
Sajószentpéteri Központi Általános Iskola általános igazgatóhelyettese
Pedagógiai díj2012
Bencs László
nyugdíjas bányász
Pro-Urbe2013
Borbély Lászlóné
köztisztviselő
Közszolgálatért díj2013
Bucsi Ferencné
pedagógus
Pedagógiai díj2013
Deák Lászlóné
nyugdíjas köztisztviselő
Közszolgálatért díj2013
Dr. Szemán Ilona
közgazdász
Pro-Urbe2013
Horváthné Balogh Erika
asszisztens
Egészségügyi és Szociális díj2013
Kissné Lemperger Mária
SEPSZ igazgatója
Pedagógiai díj2013
Sajógyöngye Népdalkör Elismerő Plakett2013
Szász Kitti
freestyler világbajnok
Elismerő Plakett2013
Csáki Károly
nyugalmazott iskolaigazgató
Pro-Urbe2014
Demjén Béláné
óvodapedagógus
Pedagógiai díj2014
Dr. Kiss Tamás
háziorvos
Egészségügyi és Szociális díj2014
Dudra József
A Sajószentpéteri Városgondnokság nyugalmazott igazgatója
Pro-Urbe2014
Farkas Aurélné
az egykori Bányász Színjátszókör tagja
Elismerő Plakett2014
Freedance 2008 Tánc Sportegyüttes Elismerő Plakett2014
Fucskó Róbertné
A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Igazgatási osztályvezetője
Közszolgálatért díj2014
Kuchta Sándorné
köztisztviselő
Közszolgálatért díj2014
Paróczayné Kmeczkó Ildikó
pedagógus
Pedagógiai díj2014
Bodnárné Sallai Ágnes
pedagógus
Pedagógiai díj2015
Dávid Lajosné
óvodapedagógus
Pedagógiai díj2015
Fövenyessy Pálné
köztisztviselő
Közszolgálatért díj2015
Gyöngyszem Mazsorett Csoport Elismerő Plakett2015
Kocsi József
közalkalmazott
Közszolgálatért díj2015
Nagy Géza
rendőr őrnagy
Elismerő Plakett2015
Tóth Jánosné
szakápoló
Egészségügyi és Szociális díj2015
Tóthné Dr. Major Ágnes Gizella
házi gyermekorvos
Pro-Urbe2015
Balla Albert
önkormányzati képviselő
Pro-Urbe2016
Bistei Judit
táncművész
Elismerő Plakett2016
Gyöngyösi Lászlóné
nyugdíjas pedagógus
Pedagógiai díj2016
Harangozó Ferencné
szociális gondozó
Egészségügyi és Szociális díj2016
Rémiás István
Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnök
Elismerő Plakett2016
Sajó Attila
Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár igazgatójának
Közszolgálatért díj2016
Szternai Tamás Jánosné
pedagógus
Pedagógiai díj2016
Viszlokai Béla
köztisztviselő
Közszolgálatért díj2016
Antal Anita
Sajószentpéteri Városgondnokság igazgatójának
Közszolgálatért díj2017
Dobosné Dr. Bezsilla Anna
gyógyszerész
Egészségügyi és Szociális díj2017
Gula Józsefné
nyugdíjas pedagógus
Pedagógiai díj2017
Perényi Barna
Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatója
Pro-Urbe2017
Pásztorné Péter Éva
köztisztviselő
Közszolgálatért díj2017
Tóth László Péter
Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskola tagintézmény vezető
Pedagógiai díj2017
Dr. Kissné Dr. Romhányi Judit Mária
gyermekorvos
Egészségügyi és Szociális díj2018
Geregúr József
Sajószentpéteri Városi Önkormányzat alpolgármestere
Pro-Urbe2018
Halász Zoltán József
Sajószentpéteri Városgondnokság közalkalmazottja
Közszolgálatért díj2018
Jelényi Lászlóné
református nőszövetségi titkár
Elismerő Plakett2018
Nagy Levente Andrásné
nyugdíjas pedagógus
Pedagógiai díj2018
Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület Elismerő Plakett2018
Sulyokné Perván Marianna
óvodapedagógus
Pedagógiai díj2018
Éles Emőke
Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal nyugdíjas köztisztviselője
Közszolgálatért díj2018
Horváth Pál
zenész
Elismerő Plakett2019
Isaszegi Róbert
olimpiai bronzérmes ökölvívó
Pro-Urbe2019
Kolossay Anett
Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály osztályvezetője
Közszolgálatért díj2019
Korcsmárosné Vidák Zsuzsanna
pedagógus
Pedagógiai díj2019
Körmöndi Ildikó
körzeti ápoló
Elismerő Plakett2019
Müller Gézáné
szociális gondozó-ápoló
Egészségügyi és Szociális díj2019
Sulyok Barnabás
Sajó Televízió Nonprofit Kft. és a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője
Közszolgálatért díj2019
Szántai Ibolya
Ózdi SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola igazgatója
Pedagógiai díj2019
Szűcs Tamás
történész
Pro-Urbe2019

Díszpolgárok

Programajánló


   


További híreink

Közérdekű telefonszámok

  • Központi Segélyhívó: 112
  • Rendőrség: 107
    Sajószentpéteri járőr 20/ 215-4081
  • Mentők: 104
  • Tűzoltók: 105
  • Orvosi Ügyelet: (48) 345-108, 20/250-4937
ÖNK 2020i választás
Adatvédelmi tájékozattó
Szakkör