Lakossági tájékoztatás a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások támogatásáról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kormány 1364/2018.(VII.27.) Korm. határozatában egyetértett azzal, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz-vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek.

A támogatásra tehát azok a háztartások jogosultak, amelyek korábban téli rezsicsökkentésben nem részesültek. A gázszolgáltatási szerződéssel rendelkező háztartások részére a támogatás a gázszámlában jóváírásra került, így ezek a háztartások abban az esetben sem jogosultak támogatásra, ha fával fűtenek. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások sem jogosultak a támogatásra.

A támogatás iránti igénybejelentést formanyomtatványon kell benyújtani az önkormányzathoz

  • postai úton a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. címre, vagy
  • személyesen Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. szám alatti ügyfélszolgálatán

legkésőbb 2018. október 15. napjáig.

A határidő elmulasztása jogvesztő!

A nyomtatvány átvehető a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalban vagy letölthető a www. sajoszentpeter.hu honlapról (önkormányzat/nyomtatványok menüpont alatt).

A támogatásra háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be. Háztartás alatt az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő. Feltétel, hogy az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy tartózkodási helye legyen.

Az igénybejelentő lapon rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható.  A juttatás igényelhető formája: tűzifa, szén, propán-bután palackos gáz, propán –bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellet/brikett. A természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb (pl. szállítási, darabolási) költségeket.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság területi szerve ellenőrzi az igénybejelentések jogosságát, s ha a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.

Sajószentpéter, 2018. augusztus 15.

Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal