Lakossági tájékoztató kéményseprői tevékenységről

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 

KÉMÉNYSEPRŐI TEVÉKENYSÉGRŐL

TÁRSASHÁZI SORMUNKATERV

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása alapján a kéményseprőipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben és a kéményseprőipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint kéményseprőipari szerv a 2021. évi kéményseprőipari sormunka ütemterveit megyei bontásban elkészítette.

Városunk társasházaiban a sormunka elvégzésének tervezett ideje 

  1. február 01. – 2021. április 30.

közötti időpontban lett meghatározva.

A sormunka a kéményseprőipari szerv vagy kéményseprőipari szolgáltató megrendelés nélkül, rendszeres időközönként, tűzbiztonsági okból ingatlanról-ingatlanra járva, úgynevezett „sorban” végzett ellenőrző tevékenysége. Az ellenőrzés kiterjed az ingatlanhoz tartozó tüzelőberendezés égéstermékének elvezetésére szolgáló kémény (kémények), tartalékkémény, továbbá a bekötő- és összekötő elemek, valamint ezek tartozékainak átvizsgálására, szükség szerinti tisztítására, négyévenkénti műszaki felülvizsgálatára.

  1. július elsejétől ez a tevékenység a természetes személyek tulajdonában lévő ingatlanokhoz tartozó égéstermék-elvezetők esetében ingyenes.
  2. január elsejétől a klasszikus értelemben vett sormunka csak a társasházakban és a lakásszövetkezeti lakóépületekben kötelező, és a kéményseprő által megajánlott első két időpontban ingyenes.

A társasházzá nem alakult, és gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepként be nem jegyzett egylakásos ingatlanok tulajdonosai – zömmel családiház-tulajdonosok – részére a sormunka nem kötelező, de ajánlott.

Az ütemterv és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ a Katasztrófavédelem lakossági honlapján

www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu

elérhető.

Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal