Önkormányzati ingatlanok bérbeadása

Sajószentpéter Városi Önkormányzat határozott idejű (2021. március 15. – 2021. november 15.) bérbeadásra meghirdeti a

Sajószentpéteri Városgondnokság üzemeltetésében lévő Glass Park területén az 1755/5 hrsz. alatt található 19,67 m2 alapterületű büfé konténert az előtte lévő fedett terület használatával.

A pályázati ajánlatokat írásban, zárt borítékban legkésőbb 2021. március 10. 12.00 óráig kell a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályára benyújtani.

(A határidőn túl érkezett pályázatokat nem tudjuk elfogadni.)

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • A 12/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete szerinti kitöltött pályázati adatlapot
 • A tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát
 • Nyilatkozatot, hogy a pályázati feltételeket elfogadja
 • Nyilatkozatot, hogy az Önkormányzat és intézményei felé semmiféle tartozása nem áll fenn
 • Társas vállalkozás esetén nyilatkozatot arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül.

A büfé konténer adottságainak ismertetése:

A konténer hasznos alapterülete 19,67 m2, 1 árusító térből, 1 tárolóból, 1 mosdóból és 1 előtérből áll.

A büfé konténer víz és villany ellátottsággal rendelkezik. A helyiségek pvc-vel burkoltak.

A büfé konténer induló bérleti díja: 

időszak: március 15.- május 15.                                 1.000.-Ft/nap

 1. időszak: május 16.- augusztus 31.                              1.300.-Ft/nap
 2. időszak: szeptember 1.-november 15.                           750.-Ft/nap

Licitlépcső:                                                          50.-Ft egységesen minden időszakra

Rendezvények (városi, céges stb.)

esetén az egyedi díj:

1-50 fő között                                                      5.200.- Ft/nap

51-100 fő között                                                  10.000.- Ft/ nap

100 fő felett                                                         15.000.- Ft/nap

Licitlépcső:                                                          500 Ft egységesen minden időszakra 

A bérlő kötelessége a bérleti díjon felül a közüzemi díjak megfizetése, valamint a büfé

konténer berendezése és naptári naponként minimum 4 óra nyitva tartási idő biztosítása.

A büfé konténerben szeszesital árusítás az alábbiak szerint folytatható:

 • rendezvények idején kívül kizárólag sör
 • rendezvények idején sör és bor árusítható.

Az üzemeltetéshez szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése a bérlő feladata.

A három nyitva tartási időszakra vonatkozóan nincs lehetőség részajánlattételre.

A licittárgyalás nyertese az a résztvevő, aki a legmagasabb összegű napi bérleti díjra tesz ajánlatot.

A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a pályázati ajánlatát az előírt határidőben és tartalommal benyújtotta, az önkormányzattal szemben adó-, közüzemi és egyéb tartozása nincs, valamint a szerződéskötési biztosítékot a versenytárgyalás előtt az Önkormányzat részére megfizette.

A helyiség megtekinthető előre egyeztetett időpontban.

A helyiség bérbeadásával kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a Pénzügyi és- Vagyongazdálkodási Osztályon személyesen (Sajószentpéter, Kálvin tér 4. H-P: 8.00-12.00-ig és Szerda: 8.00-12.00; 13.00-17.00), vagy telefonon 48/521-037 számon.

A licittárgyalás ideje: 2021. március 11. 1300 óra

Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme.

Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

A licittárgyaláson résztvevőknek a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása esetén a licittárgyalás megkezdése előtt a 12/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 35.§ (5) bekezdése alapján (az 1. időszakra vonatkozó induló napi bérleti díj 30 napra jutó összeget) 30.000- Ft pályázati biztosítékot a helyszínen letétbe kell helyezni. A pályázati biztosíték összege a szerződést kötő pályázó esetében a bérleti díjba beszámít, nem nyertes pályázók részére a licittárgyalást követően visszafizetésre kerül.

Továbbá a 12/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 34. § (4)-(5) bekezdése alapján a bérbe adott helyiségek esetén a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg a bérleti szerződés aláírásakor érvényes adott időszakra vonatkozó bérleti díj 60 napra jutó összegű óvadék megfizetése szükséges. Az óvadék a bérleti díjba nem számít be.

A versenytárgyalás 1 pályázó részvétele esetén is eredményesnek nyilvánítható.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a licittárgyalást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Sajószentpéter, 2021.február 9.

Polgármesteri Hivatal

 

Sajószentpéter Városi Önkormányzat határozott idejű (5 év) bérbeadásra meghirdeti a

Sajószentpéter, Somogyi B. u. 9/A. sz. alatti 1699 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló 1402 m2 hasznos alapterületű helyiségből 412 m2 nagyságú ingatlanrészt részben vagy egészben

A pályázati ajánlatokat írásban, zárt borítékban legkésőbb 2021.február 25. 1200 óráig kell a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályára benyújtani.

(A határidőn túl érkezett pályázatokat nem tudjuk elfogadni.)

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • A 12/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete szerinti kitöltött pályázati adatlapot.
 • A tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát.
 • Nyilatkozatot, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
 • Nyilatkozatot, hogy Sajószentpéter Városi Önkormányzat és intézményei felé semmiféle tartozása nem áll fenn.
 • Társas vállalkozás esetén nyilatkozatot arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül.

Az ingatlan induló bérleti díja: 500 Ft/m2/hó.

Az ingatlanban – szeszesital-kimérés, forgalmazás és szerencsejáték üzemeltetés kivételével – bármilyen kereskedelmi és szolgáltató tevékenység végezhető. Az ingatlanban folytatott tevékenységhez szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése a bérlő feladata.

A licittárgyalás nyertese az a résztvevő, aki a legmagasabb összegű havi bérleti díjra tesz ajánlatot.

Licitlépcső 100 Ft/m2/hó.

A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a pályázati ajánlatát az előírt határidőben és tartalommal benyújtotta, az önkormányzattal szemben adó-, közüzemi és egyéb tartozása nincs, valamint a szerződéskötési biztosítékot a versenytárgyalás előtt az Önkormányzat részére megfizette.

Az ingatlan megtekintésére vonatkozó igényeket – időpont egyeztetés céljából – a Sajószentpéter Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási ügyintézőjéhez címzett levélben (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) vagy elektronikus levélben a vagyongazd@sajoszentpeter.hu email címre írásban kell benyújtani a pályázó személyes adatainak, cég esetén a cégadatok megadásával.

A helyiség bérbeadásával kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a Pénzügyi és- Vagyongazdálkodási Osztályon személyesen (Sajószentpéter, Kálvin tér 4. H-P: 8.00-12.00-ig és Szerda: 8.00-12.00; 13.00-17.00), vagy telefonon 48/521-037 számon.

A licittárgyalás ideje: 2021.március 1. 1300 óra

Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme.

3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

A licittárgyaláson résztvevőknek a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása esetén a licittárgyalás megkezdése előtt a 12/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 35.§ (5) bekezdése alapján 500 Ft/m2 szerződéskötési biztosítékot a helyszínen letétbe kell helyezni. A szerződéskötési biztosíték összege a szerződést kötő pályázó esetében a bérleti díjba beszámít, nem nyertes pályázók részére a licittárgyalást követően visszafizetésre kerül.

Továbbá a 12/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 34.§ (4)-(5) bekezdése alapján a bérbe adott helyiségek estén a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg a bérleti szerződés aláírásakor érvényes havi bérleti díj összegének kétszeres mértékű óvadék megfizetése szükséges. Az óvadék a bérleti díjba nem számít be.

A versenytárgyalás 1 pályázó részvétele esetén is eredményesnek nyilvánítható.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a licittárgyalást eredménytelennek nyilvánítsa.

Sajószentpéter, 2021.február 09.

Polgármesteri Hivatal

Sajószentpéter Városi Önkormányzat határozott idejű (1 év) bérbeadásra nyílt pályázatot hirdet a

Sajószentpéter, belterület 959/2, 959/4, 982-989 hrsz-ú ingatlanokat bérbeadásra kijelöli.

A pályázati ajánlatokat zárt borítékban legkésőbb 2021. február 25. 1200 óráig kell a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályára benyújtani.

(A határidőn túl érkezett pályázatokat nem tudjuk elfogadni.)

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázó nevét és címét
 • A tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát
 • Nyilatkozatot, hogy a pályázati feltételeket elfogadja
 • Nyilatkozatot, hogy az Önkormányzat és intézményei felé semmiféle tartozása nem áll fenn
 • Nem természetes személy pályázó esetén az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül.

Az ingatlanokra vonatkozó információk:

 

Hrsz. Ingatlan besorolása Ingatlan nagysága (m2) Induló licit összeg Ft/év
959/2 kivett töltés 1844 45.000.-
959/4 kivett töltés 7175 150.000.-
982 kivett beépítetlen terület 878 20.000.-
983 kivett lakóház udvar 1067 25.000.-
984 kivett lakóház udvar 394 9.000.-
985 kivett lakóház udvar 523 13.000.-
986 kivett közterület 852 21.000.-
987 kivett lakóház udvar 1621 40.000.-
988 kivett lakóház udvar 1440 36.000.-
989 kivett lakóház udvar 1026 25.000.-

 

Licitlépcső: 100.- Ft

A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a pályázati ajánlatát az előírt határidőben és tartalommal benyújtotta, az önkormányzattal szemben adó-, közüzemi és egyéb tartozása nincs. A licittárgyalás nyertese az a résztvevő, aki a legmagasabb összegű havi bérleti díj megfizetését vállalja.

Az ingatlan megtekintésére vonatkozó igényeket – időpont egyeztetés céljából – a Sajószentpéter Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási ügyintézőjéhez címzett levélben (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) vagy elektronikus levélben a vagyongazd@sajoszentpeter.hu email címre írásban kell benyújtani a pályázó személyes adatainak, cég esetén a cégadatok megadásával.

A bérbeadással kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a Pénzügyi és- Vagyongazdálkodási Osztályon személyesen (Sajószentpéter, Kálvin tér 4. H-P: 8.00-12.00-ig és Szerda: 8.00-12.00; 13.00-17.00), vagy telefonon 48/521-037 számon.

A licittárgyalás ideje: 2021. március 2. 1400 óra

Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme.

3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

A licittárgyaláson résztvevőknek a licittárgyalás megkezdése előtt a 11/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 12.§ (7) bekezdése alapján a licit induló összegével megegyező pályázati biztosítékot a helyszínen letétbe kell helyezni. A pályázati biztosíték összege a szerződést kötő pályázó esetében a bérleti díjba beszámít, nem nyertes pályázók részére a licittárgyalást követően visszafizetésre kerül.

A versenytárgyalás 1 pályázó részvétele esetén is eredményesnek nyilvánítható.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a licittárgyalást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Sajószentpéter, 2021. február  9.

 

Polgármesteri Hivatal

Sajószentpéter Városi Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet Sajószentpéter, zártkerti ingatlanok értékesítésére

Pályázat kiíró szerv neve, címe:

Sajószentpéter Városi Önkormányzat, 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

A pályázat célja:

Sajószentpéter, zártkerti ingatlanok értékesítése.

A pályázati feltételek:

A terület tulajdonjogának megszerzésére, így különösen a földtulajdon megszerzésére jogosultak körére, a birtokban tartható összes föld mértékére, az elővásárlásra való jogosultságra és annak gyakorlására, valamint a szerződéskötésre vonatkozóan a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban: Földforgalmi törvény) és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az egyéb pályázati feltételekre vonatkozóan az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet előírásai alkalmazandók.

Szerződéskötés:

A pályázat nyertese vállalja az adás-vételi szerződés megkötését a pályázat eredményhirdetését követő 15 napon belül. A nyertes pályázó eleget tesz a Földforgalmi törvény 21.§-a és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013.évi CCXII. törvény 17.§-a szerinti előírásoknak. A Földforgalmi törvény 36.§ (1) bekezdés b) pontja alapján a tulajdonjog átruházáshoz nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása.

A pályázati biztosíték kikötése:

A pályázónak a pályázattal érintett ingatlan kikiáltási ára 10 %-ának megfelelő összeget pályázati biztosítékként be kell fizetnie, és a befizetést bizonylattal igazolnia kell a pályázati tárgyaláson. A pályázaton nem nyert pályázó részére a pályázati biztosíték összegét az Önkormányzat a licittárgyalást követő 8 napon belül visszafizeti. A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosíték a vételárba beszámításra kerül. Amennyiben a szerződést határidőben nem köti meg vagy eláll a nyertes ajánlattevő a szerződéstől, a pályázati biztosítékként befizetett összeg nem jár vissza, azt a pályázat kiírója, mint szerződés meghiúsulása esetére járó kötbért köti ki.

A pályázat jellege:

A pályázati (licit) tárgyalás.

Az ingatlanokra vonatkozó információk:

 

Hrsz.

 

Fekvés

 

Megnevezés

 

Terület (m2)

 

Önkormányzati tulajdoni hányad

 

Önkormányzati tulajdonra jutó aranykorona érték (AK) Bruttó forgalmi érték (Ft)*
3074 zártkert szőlő

rét

1700

2328

1/1 3.84

4.05

575.392
3572 zártkert rét 4159 1/1 8.69 490.498
4054 zártkert kert, szőlő, gyümölcsös 4368 1/1 10.98 991.615
4160 zártkert rét 4596 1/1 6.39 360.677
4182 zártkert rét

szántó

4179

4321

1/1 7.27

5.27

767.301
4573/1 zártkert rét 4505 1/1 7.84 442.521

 

*A 11/2013 (VI.27.) önkormányzati rendelet 9. § (7) bekezdése alapján:

 • Gyep, rét, legelő: 56.444.-Ft/AK
 • Szántó: 67.733.-Ft/AK
 • Kert, szőlő, gyümölcsös: 90.311.-Ft/AK

Pályázat benyújtásának határideje:

 1. február 25. 12:00 óra

A pályázatnak tartalmaznia kell:

Az ajánlattevő nevét, címét

Az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:

 • a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
 • az általa vállalt kötelezettségek teljesítésére,
 • azon ingatlan megjelölését, melyre vonatkozóan pályázni kíván,
 • az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és intézményei felé nem áll fenn tartozása,
 • nem természetes személy pályázó esetén az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül és nem nyilvánosan működő részvénytársaság.
 • arról, hogy a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 10. § és 11. § alapján jogosult a föld tulajdonjogát megszerezni
 • arról, hogy a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 13.-14.§. illetve 15. §-ban foglalt kötelezettségek teljesítését az adás-vételi szerződésbe foglalva vállalja.

A  pályázat (licit) helye, időpontja:

Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

 1. március 3. 1300 óra

A licit induló ára:

A kikiáltási ár a bruttó forgalmi érték (adómentes).

A licitlépcső:       szabad

 

A pályázatra vonatkozó további kérdések feltevésének, valamint a válaszok megadásának módja:

Az ingatlanok megtekintésére vonatkozó igényeket – időpont egyeztetés céljából – a Sajószentpéter Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási ügyintézőjéhez címzett levélben (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) vagy elektronikus levélben a vagyongazd@sajoszentpeter.hu email címre írásban kell benyújtani a pályázó személyes adatainak, cég esetén a cégadatok megadásával.

Kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, és ily módon – akár indoklás nélkül is – a pályázatot eredménytelennek minősítse.

Sajószentpéter, 2021. február 9.

Polgármesteri Hivatal